Geachte lezers,
 

Een aantal ontwikkelingen gaan momenteel zo snel, dat informatie al bijna achterhaald is op het moment van schrijven. Dit leidt soms tot vertragingen in de communicatie, maar leidt ook altijd naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen.
 
In deze Nieuwsbrief vier belangrijke onderwerpen:
 
1. CMN verklaart geldovereenkomsten ongeldig.
Hank Monrobey verklaart waarom elke geldovereenkomst tussen u en uw bank ongeldig is en waarom er alleen nog rechtmatig met kapitaal gewerkt kan worden. Het document wordt afgesloten met een beschrijving van de drie CMN-peilers en hoe voor iedere aangesloten Partner kapitaal vrijgemaakt kan worden.
 
Het is essentieel dat u begrijpt wat er is gebeurd, welke fout er is gemaakt en welke oplossing de CMN biedt, niet alleen aan u, maar aan de gehele samenleving. De zogenaamde economische crisis is alleen op te lossen met kapitaal, omdat er geen geld meer in circulatie is!
 
Banken hebben het monopolie op geld, niet op kapitaal, dat kunt u zelf scheppen!
 
2. De CMN op weg naar 100% kapitaaltransacties.
Met ingang van heden kunt u intern kopen in de verhouding 70% Kk* en 30% €. Dit betekent dat u voor een product of dienst waarvoor u binnen de huidige economie € 100 moet betalen, u binnen de CMN € 30 en Kk 70 betaalt.
 
Kk is de aanduiding voor hoogwaardig gedekt CMN-kapitaal, 1 Kk is gelijk aan 1 €.
 
3. Aanmeldingsproces vereenvoudigd. 
Met ingang van vandaag kunt u onze samenwerkingsovereenkomst digitaal ondertekenen. Hierdoor kunnen wij uw Partnerschap en de kapitaalrekening nog sneller activeren.
 
4. CMN als Gemeenschap
We zijn als CMN in een fase gekomen waarin het vormen van gemeenschappen en het bundelen van krachten een essentiële voorwaarde is voor het welslagen van zowel uw persoonlijke belang als het collectieve belang.
 
Wij hebben kontakt gelegd met verschillende Gemeenschappen en zullen u daarover in een volgende Nieuwsbrief berichten. Als u Partner bent of wordt zullen wij een beroep gaan doen op uw kennis, vaardigheden of netwerk.

 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
CMN Management Team
www.cmn-lcc-international.com