Geachte lezers,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over vier onderwerpen:

1. Open de weg naar vrijwel onbegrensde mogelijkheden
2. Aanvraag inventarisverklaring voor bedrijven
3. Aanvraag inboedelverklaring voor vrouwen
4. Facturen betalen met Kk
 
Introductie
Goed nieuws: na de aankondiging dat per 1 september 2015 alle betalingen binnen CMN voor 100% met kapitaal (Kk) uitgevoerd kunnen worden, hebben wij het aantal aansluitingen zien toenemen en hebben 'slapende partners' besloten hun kapitaalrekening te activeren. Nu wij het gebruik van geld, met uitzondering van de openingsstorting, volledig overbodig gemaakt hebben komen een aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht.

1. Open de weg naar vrijwel onbegrensde mogelijkheden
Na de éénmalige openingsstorting, kan elke partner volledig geldloos, boekhoudkundig betalen en vrijwel onbeperkt Kk creëren. 

Uw openingsstorting is belangrijk voor CMN, als non-profit service-organisatie, en voor het succes van de gehele CMN-gemeenschap, omdat hiermee de essentiële transitie-activiteiten uitgevoerd kunnen worden die leiden tot een economische volledig stabiele en geldloze samenleving. Deze transitie-activiteiten vertalen zich in hoogwaardig gedekt Kk, daarom wordt uw openingsstorting volledig toegevoegd aan uw eigen kapitaalrekening.

 
Ontdek op onze website de mogelijkheden om zelf Kk te creëren. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan het kapitaliseren van reeds bestaand vermogen en externe betalingen in Kk.
 
2. Aanvraag inventarisverklaring voor bedrijven
Het is niet nodig om na uw openingsstorting euro's op uw kapitaalrekening te storten om betalingen in Kk te kunnen verrichten! Tenzij u CMN in de transitiefase een extra steuntje in de rug wilt geven.
 
Binnen CMN kunt u uw eigen Kk creëren. Over het algemeen beschikt u echter ook al over vermogen, bijvoorbeeld uw particuliere inboedel (vrouwen) of uw bedrijfsinventaris. Binnen het geldsysteem kunt u uw niet-geldelijke vermogen alleen maar liquide maken door het te verkopen in ruil voor geld. U bent dan wel hetgeen u verkoopt kwijt. Dit kan ook anders.
 
CMN is gespecialiseerd in het liquide maken van uw vermogen. U kunt bijvoorbeeld uw zakelijke inventaris door CMN in de boekhouding laten opnemen ten gunste van uw eigen kapitaalrekening. Uw inventaris blijft op uw locatie beschikbaar voor gebruik en met de waarde daarvan op uw kapitaalrekening kunt u bijvoorbeeld facturen betalen (zie punt 4).
 
Als u interesse hebt in het kapitaliseren van uw inventaris op uw kapitaalrekening, dan kunt u via de website een inventarisaanvraag indienen. Met het invullen van deze aanvraag ontvangt u via e-mail een inventaris-voorraadverklaring die u kunt printen en origineel ondertekend ter goedkeuring kunt insturen naar ons hoofdkantoor.
 
Het is de moeite waard om de verklaring op te vragen. U zult zien dat u bij het gebruik maken van de overeenkomst recht heeft op een vergoeding van de onderhoudsfacturen.
 
3. Aanvraag inboedelverklaring voor vrouwen
De CMN gaat uit van het standpunt dat vrouwen volwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Op dit moment is dat, mondiaal gezien, zeer zeker niet het geval. Het kunnen beschikken over een eigen inkomen zien wij als een belangrijke voorwaarde. Het kunnen kapitaliseren van de inboedel is daarbij een eerste en belangrijke stap om economische vrijheid voor vrouwen mogelijk te maken.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat dit een gevoelig onderwerp is waar de meningen over verdeeld zijn. U kunt binnenkort over dit onderwerp dan ook een speciale nieuwsbrief verwachten.
 
Als u interesse hebt in het kapitaliseren van uw inboedel op uw kapitaalrekening, dan kunt u via de website een inboedelaanvraag indienen. Per omgaande e-mail ontvangt u de verklaring waarin u de waarde kunt invullen die u heeft berekend via de inboedelcalculator en aansluitend de verklaring ter goedkeuring insturen naar het hoofdkantoor van CMN.
 
Het is de moeite waard om de verklaring op te vragen, u zult zien dat u bij het gebruik maken van de overeenkomst recht heeft op een maandelijkse vergoeding. U kunt deze Kk vergoeding bijvoorbeeld gebruiken om uw crediteuren te betalen (zie punt 4.)

4. Facturen betalen met Kk
Een van de voorzienbare ontwikkelingen betreft de toenemende noodzaak om externe betalingen op basis van Kk te gaan uitvoeren.
CMN heeft hiervoor de mogelijkheid ontwikkeld, waarbij het uiteraard noodzakelijk is dat uw schuldeiser is aangesloten op het CMN-betalingscircuit.
 
Deze aansluiting wordt verzorgd door CMN.
 
Op de website hebben wij een nieuwe pagina gewijd aan het betalen van eurofacturen met Kk.
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
Citizens-Multi-National LCC Netherlands
Het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment