Gechte lezers,
 
In tegenstelling tot eerdere berichten dat wij op maandag, woensdag en vrijdag een nieuwsbrief zouden gaan verzenden, is het drie weken stil geweest in onze communicatie per nieuwsbrief. Dit betekent niet dat wij stil hebben gezeten, integendeel.
 
Het belangrijkste onderwerp van deze nieuwsbrief is het bericht dat de CMN voor elk van alle 390 Nederlandse Gemeenten 2 CMN rekeningen heeft aangemaakt. Een Algemene Rekening en een Rekening voor Gemeentelijke Belastingen.
 
U kunt een geblindeerde versie van deze brief, met bijlages, vinden op onze website via: Informatie - Downloads - Brief aan 390 Gemeenten.
 
De bijbehorende bijlages zijn:
  1. Brief aan Premier Rutte Ministerie van Algemene Zaken van 5 april 2016.
  2. Brief van Ministerie van Economische Zaken van 14 april 2016.
  3. Brief van Ministerie van Economische Zaken van 8 april 2016.
  4. Lijst met CMN-Rekening nummers van Banken en Overheidsinstellingen.
  5. Harderwijker Courant. Artikel: "Gemeente wil Armoede Bestrijden" van 20 april 2016.
Een uitgebreide versie van bijlage 4 kunt u vinden op onze website onder het kopje: Informatie - Kapitaalrekeningen - Banken/Overheid.
Op de CMN rekeningen die voor de diverse banken zijn geopend, staat inmiddels een bedrag van ruim Kk 18 miljoen, die het bankwezen tot op dit moment nog niet wil accepteren en gebruiken, terwijl die rekeningen volkomen rechtmatig zijn. 
 
Als we uitgaan van een gemiddelde van Kk 12.000 aan bijgeboekte Menswaarde voor iedere CMN consumentpartner en we gaan uit van 1.000 aangesloten consumentpartners, dan kunt u zelf uitrekenen welk bedrag minimaal beschikbaar is aan interne handelscapaciteit.
 
U kunt uw bijgeboekte Menswaarde vanaf komende vrijdag ook gaan gebruiken voor het betalen van Gemeente Belastingen. De oplossingen en mogelijkheden die wij aan alle Gemeenten aanbieden zijn zo enorm groot en belangrijk, dat wij aannemen dat de Gemeenten hun gezonde verstand zullen gaan gebruiken.
 
De laatste brieven aan de 390 Gemeenten worden vandaag per post verzonden.
 
Alle rekeningnummers van alle Gemeenten worden morgen aan het eind van de middag op onze website geplaatst. U ontvangt daarvan bericht via een nieuwsbrief, waarin ook duidelijke richtlijnen zullen worden gegeven voor het gebruik van deze rekeningen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com