Geachte lezers,

De eerste werkweek van 2016 is begonnen!

Wij wensen u een Gezond, Energiek, Daadkrachtig en Zorgeloos-Kapitaal-Krachtig 2016, met daarbij een 
persoonlijke boodschap van CMN-oprichter Hank Monrobey.
 
Wij verwachten dat 2016 een jaar van grote veranderingen en doorbraken zal worden, met name op het financiële vlak.
 
Einde verhaal in 2016, van de grootste en grofste economische leugen, die nog steeds wordt gepresenteerd door het Bankwezen en de Centrale Overheid, namelijk dat door een computer geld in omloop kan worden gebracht en/of geld kan worden uitgeleend en uitbetaald.

Een computer (mainframe systeem), wat eigenlijk een supersnelle elektronische boekhoudautomaat is, maakt de noodzaak om geld te lenen (en met rente terug te betalen) overbodig.
 
Banken, Overheden en Multinationals werken sinds de uitvinding van mainframe computer met boekhoudkundig kapitaal.
De Burgermultinational CMN doet Rechtmatig, maar nog niet wetmatig, precies hetzelfde.
 
Het jaar 2016 wordt het jaar van de Wetmatige acceptatie van Kapitaal als betaalmiddel!
 
In de komende tijd kunt u van ons nadere informatie verwachten over de volgende onderwerpen:
Kunst binnen de CMN.
Verhouding € en Kk in brede zin.
Introductie CMN filmmakers.
Korte boekhoudcursus.
Stand van zaken Projecten.
Praktische informatie voor Zakelijke partners.
Actieve Vrouwen deelname.
Hoe kunt u voldoende Kapitaal verkrijgen voor het doen van uw aankopen?
 
Tot slot:
Een klein succesje met grote potentie tot spoedige uitbouw, zijn positieve gesprekken met een aantal voedingsbedrijven in de provincie Noord-Holland.
Vervolggesprekken staan reeds gepland. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
 
Ook vervolgafspraken op verzoek van een aantal gemeentelijke en provinciale ambtenaren staan voor deze maand op het programma.
 
Uw actieve deelname bij het besteden van kapitaal, bij het uitbouwen van het netwerk en bij het introduceren van de CMN bij media en (lokale) politiek, is dit jaar nog belangrijker dan voorheen.
 
Wij rekenen op U.
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
CMN Management Team
www.cmn-lcc-international.com

Het grootste onafhankelijke burgerparticipatie-initiatief van dit moment