Geachte lezers,

Wij zijn er trots op dat de voorbereidingen voor de oprichting van de eerste buitenlandse CMN in gang zijn gezet.
België heeft de primeur gekregen!

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden van België kunnen nu reeds een kapitaalrekening met hun eigen landencode openen.

De postafhandeling verloopt via Nederland: Postbus 245 te 3890 AE Zeewolde.

Vorige week hebben de eerste besprekingen plaatsgevonden. Een datum voor de start van een Projecttraject is vastgesteld. Dit project ligt op de grens van Vlaanderen en Wallonië, waardoor het noodzakelijk is geworden om alle teksten in het Frans te vertalen. Ook onze presentaties zullen in het Frans worden gegeven.

Naast België hebben wij aanvragen voor buitenlandse CMN oprichtingen ontvangen uit de volgende landen: Frankrijk, Spanje, Portugal, De Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, Tsjechië en Engeland.

Op zijn vroegst zullen wij dit aan het begin van het komende najaar in overweging nemen.
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
Liesbeth Breur,
Namens het CMN Management Team
www.cmn-lcc-international.com