Beste lezers,
 
In de nieuwsbrieven van de afgelopen weken, die u hier kunt terugvinden, heeft u op verschillende manieren het volgende kunnen lezen:
De factor ARBEID is daardoor een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de CMN op brede, internationale, schaal. Het creëren van werk en inkomen binnen de kapitaalstructuur van CMN staat vanaf nu dan ook centraal!
 
In deze nieuwsbrief treft u alvast een voorzet.
  1. Voortgang ING
  2. KAPITAAL is NORMAAL
  3. Scheppen van werk: Vacatures
  4. Voldoende inkomen voor iedereen 
  5. Herindeling website
  6. Belasting en economische CMN-activiteiten
1. Voortgang ING
In de bijlage van de Nieuwsbrief van zaterdag 18 juli j.l, hebt u kunnen lezen dat Hank Monrobey op persoonlijke titel, de ING aansprakelijk stelt voor het niet financieren met geld van de hypotheek van zijn dochter, die niet kon terugbetalen wat haar noodlottig werd.
 
Uit een aantal reacties die we hebben ontvangen, hebben we begrepen dat het niet voor iedereen duidelijk is waarom deze brief door ons is verspreid, en wat het belang daarvan is, zowel voor u als voor de doelstellingen van CMN als organisatie.
 
De reden is zowel simpel als wrang:
Noch de overheid, noch het bankwezen, heeft de moed om met Hank Monrobey, namens de CMN, in gesprek te gaan. Het werken met kapitaal binnen de correct toegepaste arabische boekhouding is gebaseerd op kennis, verifieerbare feiten en op onnoemelijk veel ervaring op het gebied van zowel economie, internationaal entrepeneurschap, juridische zaken en automatisering. Iedere uitspraak, iedere letter op papier die naar de CMN verzonden wordt kan juridische konsekwenties hebben die voor politici en voor mensen die in de financiële sector werken niet te overzien zijn. De CMN wordt dan ook niet aangevallen of tegengewerkt, maar in de anonimiteit gehouden. Een zaak die zó politiek gevoelig ligt, wordt vooralsnog uit de weggegaan. Er zijn redenen genoeg te vinden om niet in gesprek te gaan: te oud, niet de juiste referenties, geen doctors titel of Phd, om er maar een paar te noemen.
 
Als erfgenaam van zijn dochter, is Monrobey een directe betrokkene bij de afwikkeling van zowel de hypotheek als andere financiële zaken. De ingenomen stelling is dan ook heel simpel: alle zaken worden in Kk afgewikkeld. De betreffende drie banken, ING - DSB - ABN AMRO, zijn nu gedwongen om rechtreeks met Monrobey te communiceren. Het is een bewuste keuze om deze ongebruikelijke manier van werken naar buiten te brengen.
 
De eerste crediteuren hebben bericht ontvangen dat er betaald is in Kk. Een groot incassobureau heeft aangegeven Monrobey drie maanden de tijd te geven om een rechtszaak te kunnen voeren. Dit laatste is opmerkelijk te noemen. We houden u van ontwikkelingen op de hoogte.
 
2. KAPITAAL is NORMAAL
Een belangrijke konsekwentie van bovengenoemde zaken onder punt 1, is dat wij in een versneld tempo in de overgangsfase van €30/Kk70 naar 100% Kk zijn gekomen. Binnenkort ontvangt u daarover meer informatie via een nieuwsbrief die uitsluitend aan dit onderwerp gewijd zal worden.
 
3. Scheppen van werk: Vacatures
Om onze doelen te kunnen bereiken, is uitbreiding van ons team noodzakelijk. We zoeken ervaren ondernemers m/v met aantoonbare ervaring op onderstaande gebieden:
 
Vertalers: Engels, Frans, Duits.
Inkoop - PR - Communicatie - Marketing.
Office Manager(s) / secretariaat.
Accounting / administratie.
Film/Animatie, documentaire makers.
Schrijvers van projectplannen in de bouw (voor derden).
Projectbegeleiders.
 
De voorwaarden en de door ons gewenste kwalificaties, worden in een volgende nieuwsbrief nader toegelicht.
 
4. Voldoende inkomen voor iedereen
Om met kapitaal te kunnen werken, is het essentieel dat u op voorhand over voldoende kapitaal beschikt. Graag wijzen wij u op onderstaande mogelijkheden.
 
Vrouwen bieden wij de mogelijkheid om de inboedel in de CMN-gemeenschap in te brengen aan de hand van het aantal m2 woonoppervlakte. De door u opgegeven waarde in Kk, zal na goedkeuring, op haar CMN-rekeningnummer worden bijgeschreven. Vanaf dat moment zal er maandelijks een bedrag van Kk 1.200 op haar rekening worden bijgeschreven, voor het onderhouden van- en zorgdragen voor huishouden en gezin, om economische vrijheid te verwerven, zichzelf te ontwikkelen en om economisch actief deel te kunnen nemen aan de samenleving/gemeenschap.
 
Uiteraard is hier nadere informatie noodzakelijk. Ook over dit onderwerp komt een aparte nieuwsbrief.
 
Wil u alvast een aanvraag indienen? Schrijft u zich in als Partner en ga naar: Aanvraag Inboedelverklaring
 
Bedrijven bieden wij de mogelijkheid om hun inventaris-voorraad bij de CMN in te brengen. In een volgende nieuwsbrief die speciaal voor ondernemers geschreven zal worden, kunt u meer over dit onderwerp lezen.

Wil u alvast een aanvraag indienen? Schrijft u zich in als Partner en ga naar: Aanvraag Inventarisverklaring
 
Mannen, vrouwen en bedrijven kunnen zelf een projectplan indienen dat door CMN wordt gefinancierd. Voor een goedgekeurd projectplan ontvangt u een vergoeding van Kk 5.000.
 
Meer informatie treft leest u op de pagina Stappenplan voor Projecten.
 
5. Herindeling website
Onze website is anders ingedeeld, om het zoeken naar informatie te vergemakkelijken. Onder het kopje "Informatie --> Algemene Informatie" treft u nieuwe documentatie.
 
6. Belasting en economische CMN-activiteiten
Graag verwijzen wij u naar de nieuwe pagina betreffende Belasting en economische CMN-activiteiten.

 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
Citizens-Multi-National LCC Netherlands
Het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment