Geachte lezers,
 
Vanaf 1 september 2015 werkt de CMN voor 100% met Kapitaal!
 
Dit betekent dat iedere Partner die zijn of haar rekening(en) geactiveerd heeft, zonder kosten gebruik kan maken van de diensten van de CMN. Alle aan- en verkopen kunnen volledig geldloos, in Kk worden betaald!
 
Binnenkort kunt u nadere informatie verwachten over de volgende onderwerpen:
·  Vacatures: deze zullen ook op onze website worden geplaatst.
·  Speciale informatie voor ondernemers.
·  Ontwikkelingen betreffende: zorg, onderwijs en voeding met praktische voorbeelden en mogelijkheden.
·  Ingediende  en in te dienen projecten: wat komt erbij kijken om een project met Kk te realiseren.
·  Nadere toelichting over het betalen van belasting en crediteuren met Kk.
·  De CMN als facilitator van de transitie, van een autoritaire top-down economie, naar een duurzame bottum-up economie, door de onvermijdelijkheid van afscheid van geld/materie (alleen), ten gunste van kapitaal/mensen/menselijke arbeid/scheppen/creatie.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Citizens-Multi-National LCC Netherlands
Het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment