Geachte lezers,

De eerste maanden van 2017 zijn wereldwijd turbulent te noemen en we verwachten dat dit ook voor deze net begonnen maand maart het geval zal zijn.

We geven u in deze korte nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen die met betrekking tot de CMN hebben plaatsgevonden.

Wij hadden verwacht dat afgelopen woensdag 1 maart j.l. twee vonnissen zouden worden uitgesproken, 1 in de Rechtbank Midden-Nederland en 1 in de Rechtbank Lelystad. In plaats daarvan werd de CMN door de Rechtbank Midden-Nederland, Civielrecht locatie Utrecht, uitgenodigd om voor 29 maart a.s. een aanvullend tweede verweer te schrijven op een Conclusie van een van de tegenstanders van de CMN die het gebruik van Boekhoudkundig Kapitaal als betaalmiddel afwijst. De Rechtbank Lelystad heeft ook geen vonnis gewezen en doet eveneens uitspraak op 29 maart.

Op 28 februari, de dag voor de aanvankelijke vonnisdatum, werd Premier Rutte door Hank Monrobey, namens de CMN, volledig aansprakelijk gesteld voor het totaal onjuist in gebruik nemen van mainframe computers en voor het volledig uitsluiten van de resterende Burgerbevolking. Indien er voor 14 maart a.s. niet adequaat is gereageerd, zal door de CMN worden overgegaan tot het aanspannen van een rechtsgeding, waarbij aan de Rechtbank zal worden verzocht de Premier te veroordelen tot het vergoeden van alle schade toegebracht aan de bevolking, vermeerderd met alle kosten die voor het bereiken van het daartoe strekkende vonnis noodzakelijk zijn.

Voor een aantal Gemeenten, Organisaties en Instellingen die Kk betalingen hebben geweigerd en/of Kk betalingen niet willen storneren, heeft inmiddels eenzelfde communicatie plaatsgevonden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com