Geachte lezers,
 

Vijf en vijftig jaar geleden werd de belangrijkste uitvinding van de laatste 100 jaar op de markt gebracht, n.l. de Computer.
Het was een heel groot en kostbaar apparaat, dat een kleine zaal nodig had om in geplaatst te kunnen worden, om er vervolgens mee te kunnen werken. Alleen financieel sterke bedrijven en organisaties waren in staat om deze grote en kostbare “Mainframe Computers” aan te schaffen.

In tegenstelling tot de ongeveer 35 jaar later op de markt gebrachtte PC (Personal Computer), die door Microsoft werd voorzien van het beroemde programma  “Windows”, was de “Mainframe Computer” in staat om tegelijkertijd meerdere gebruikers op de computer aan te sluiten. De PC is beperkt tot het werken met slechts één persoon/gebruiker.
 
Mainframe Computers werden en worden gebruikt door Banken, Overheden en Multinationals. Een Mainframe Computer is in werkelijkheid niet meer en niet minder dan een geautomatiseerde boekhouding, die tegelijkertijd duizenden boekhoudingen kan bijhouden. Op die manier kan deze BOM-groep volkomen geldoos zaken doen, omdat er in het geheel geen GELD geleend behoeft te worden, waardoor enorme besparingen en geldreserves gaan ontstaan, die grotendeels ten eigen bate worden aangewend.
 
De individuele Burger (dus ook u), die uitsluitend gebruik kan maken van een Personal computer, is altijd duurder uit, omdat vrijwel iedere transactie die wordt gedaan, via de mainframe computer van een Bank of Multinational lopen. Beiden berekenen altijd kosten aan iedere transactie die u doet, en 'verdienen' daarmee enorme sommen 'geld'.
 
Bij het in gebruik nemen van de Mainframe Computers, zo'n 55 jaar geleden, beging men in de gehele Westerse Wereld de vergissing om in meer dan 100 Landen en Staten het verkeerde software programma op de Mainframe Computer te plaatsen, waardoor de computer alleen maar met BOEKHOUDKUNDIG KAPITAAL kon werken en absoluut niet met GELD.
Dit door het Bankwezen gebruikte boekhoudkundige kapitaal, waarvan ze veronderstelden dat het GELD was, werd dus in het geheel niet door GELD of ander vermogen gedekt, waardoor het geen enkele reële waarde heeftmaar wel reële menselijke, financieële en ecologische schade VEROORZAAKT! 

Gedurende ruim 55 jaar werd door het Bankwezen, tot op de dag van vandaag, niemand GEFINANCIERD, terwijl sindsdien hele samenlevingen economisch ontwricht werden. Anders gezegd: er is daardoor totaal onnodig veel menselijk leed ontstaan!
 
De CMN ontdekte deze ontwrichting van de economie in 1981 en sloeg groot alarm, dat echter door niemand werd geaccepteerd. Hank Monrobey besloot 34 jaar geleden de CMN op te richten, om iedereen, dus elke Burger of Zelfstandige ondernemer in staat te stellen van dezelfde boekhoudkundige manier van werken gebruik te gaan maken, die door de fout van de Banken, de Overheden en de Multinationals was ontstaan door onmiskenbaar duidelijk BOEKHOUDKUNDIG KAPITAAL te gaan gebruiken inplaats van GELD.
 
Een ieder die zich op de CMN aansluit kan dus gebruikmaken van BOEKHOUDKUNDIG KAPITAAL om zaken te doen en probleemloos alles met behulp van volledig gedekt Boekhoudkundig Kapitaal gaan financieren.

Door de CMN werd de software ontwikkeld die iedere CMN-Partner in staat stelt om, zonder kosten te betalen, GELDLOOS met boekhoudkundig Kapitaal zijn/haar eigen bedrijf op te bouwen of voor de rest van zijn /haar leven volkomen schuldeloos te leven en te werken.
 
In tegenstelling tot wat men gelooft en denkt, heeft de CMN ervoor gezorgd dat er voldoende volkomen gedekt boekhoudkundig betaalmiddel beschikbaar is voor een ieder die aangesloten is op de CMN. U kunt onmiddellijk voor uzelf en al uw relaties de gevolgen van de economische crisis beëindigen.
 
In de laatste vier nieuwsbrieven hebben we veel aandacht besteed aan het begrip Kk (kapitaal). Wat is het verschil met 'geld', wat zijn de voordelen voor u persoonlijk, voor uw bedrijf en voor de SAMENleving als geheel.
 
We blijven dit net zolang doen, totdat er massaal met Kk gewerkt wordt, de Media hier aandacht aan gaat schenken en het Bankwezen en de Overheid met ons aan tafel gaat om een reëel inhoudelijk en vakmatig gesprek over de oplossingen die de CMN biedt te voeren, zoals:
Op onze download-pagina vindt u de brief die Hank Monrobey op persoonlijke titel (H.H. Bor) aan mevrouw Dorina Halsema, ING Servicedesk Nabestaanden heeft verzonden. Het is een persoonlijke brief, met daarin een aanklacht en aansprakelijkheidsstelling tegen de ING, wegens het ontijdig verscheiden van zijn dochter, door het niet kunnen voldoen van haar verplichtingen om haar hypotheek af te betalen, die NOOIT met geld door de ING is gefinancierd, maar met getallen op een computer.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
 
Citizens-Multi-National LCC Netherlands
Het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment