Geachte lezers,
 

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland.

De aangekondigde zitting van 26 april is verzet naar 3 mei. De reden daarvoor is dat de wederpartij vervroegd heeft gereageerd (4/4) op de brief van de Rechtbank dat uitsluitend gereageerd mag worden op de producties van Hank Monrobey/CMN. De wederpartij accepteert dit niet en heeft aangegeven zonodig in hoger beroep te gaan, waarop de Rechtbank de zitting een week heeft uitgesteld.

De Rechtbank heeft ons diezelfde dag (4/4) een kopie van de brief van de wederpartij per post toegezonden.

Wij zijn er zeker van dat de Rechtbank zelf deze zaak nu op voorhand aan een hogere Rechter heeft voorgelegd. We hoeven niet bij de zitting van 3 mei aanwezig te zijn.

Naast deze zitting van 3 mei a.s. is er nog een zitting, te weten op 12 mei a.s. bij de Rechtbank Gelderland. Dit betreft een afgewezen Kk betaling aan de belastingdienst. De zitting duurt 40 minuten.

Een documentatiemap met daarin de gehele procedure wordt gebruikt bij afgewezen Kk betalingen van Banken, Gemeenten, Waterschappen, Drinkwaterbedrijven en anderen.

Deze map ligt inmiddels bij de Rabobank, ABN AMRO en bij ongeveer 15 Gemeenten.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.


Met vriendelijke groet,

Hank Monrobey en Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com