Geachte lezers,

Via deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de Hoorzitting die op 12 mei a.s. bij de Rechtbank Gelderland zal plaatsvinden.  
 
Afgelopen dinsdag ontvingen wij via de Rechtbank de stukken van de wederpartij voor deze zitting, met daarin voor ons nieuwe feiten en inzichten.
 
Op 4 oktober 2016 werd door P.J.H. de Waard, Belastingdienst Landelijk Incasso Centrum, locatie Groningen, één van onze brieven als een beroepschrift tegen de uitspraak tot betaling doorgezonden naar de Rechtbank Gelderland, Team belastingrecht te Arnhem.
 
Op 25 april 2017 stuurde de CMN een  brief aan P.J.H. de Waard Belastingdienst Landelijk Incasso Centrum, niet wetende dat hij/zij degene is die deze procedure in gang heeft gezet. Zowel deze brief als de brief van de Belastingdienst die daaraan vooraf ging maken deel uit van de zitting van 12 mei.
 
De stukken die wij afgelopen dinsdag van de wederpartij ontvingen bevatten geen verweer, maar uitsluitend brieven uit 2016 die door de CMN aan diverse Belastingkantoren zijn verzonden, maar waarop nooit een antwoord is gekomen. Ook de brief van 12 juli 1989 van Mr. L.C.A.F.J. de Leur, de toenmalige directeur van het Geldwezen van het Ministerie van Financiën, met daarop een stempel van de Rechtbank Den Bosch gedateerd 24 mei 2013, maakt deel uit van deze stukken.
 
Ook de volgende twee stukken maken zowel deel uit van de zitting van 3 mei als van de zitting van 12 mei. Het betreft de omslag van twee boeken van Prof.Dr.Walter Thoms (1899 - 1994) van de Universiteit van Heidelberg, waar Hank Monrobey als Wiedergutmachung voor zijn verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 3 jaar op kosten van de Duitse Staat heeft gestudeerd. De grondslagen in het denken van Hank Monrobey komen van deze Professor, waarmee hij in de loop der jaren bevriend raakte. Dit is één bladzijde uit één van de boeken van Prof. Dr. Walter Thoms.
 
We verzoeken u dringend de stukken met aandacht te lezen en deze complete nieuwsbrief zo breed mogelijk te verspreiden, ook en met name naar uw crediteuren (schuldeisers) als u die heeft.
 
Alle publicaties zijn voor de komende 25 jaar beschermd door Copyrights. Dit ter bescherming tegen commercieel georiënteerde mensen, bedrijven of organisaties.
 
Tot slot:
Voor diegenen onder u die geloven dat er meer is tussen Hemel en Aarde, laat ik u weten dat de contactpersoon bij de Rechtbank Gelderland voor deze zitting dhr. Geluk heet.
 
Met vriendelijke groet,

Liesbeth Breur

www.cmn-lcc-international.com