Geachte lezers,

Vandaag een korte terugkoppeling op de eerder aangekondigde Rechtszitting van gisterochtend. De zitting is door Hank als belangrijke en positief ervaren. De Rechter gaf volledige en respectvolle aandacht en er was ruimte om een mondelinge toelichting op de kern van de CMN zaak te geven. Het was belangrijk om aan te kunnen tonen dat de schuld in € inderdaad in Kk was betaald, door het overhandigen van een rekeningoverzicht waarop meerdere bij- en afschrijvingen stonden.
 
De schuld was relatief laag, vergeleken bij een hypotheek bijvoorbeeld. Het ging om een bedrag van iets meer dan €500,-. Het was de rechter duidelijk dat het de CMN niet om het schuldbedrag ging, maar om hetrecht bevestigd te krijgen dat de schuld met boekhoudkundig kapitaal betaald kan worden.
 
Aan de rechter werd door Hank duidelijk gemaakt dat de economische crisis in de westerse wereld uitsluitend ontstond door gebruikmaking van het verkeerde operating system voor mainframe computers. De fout ontstond reeds 50 jaar geleden bij de introductie van de mainframe computers in de markt en werd gedurende meer dan een halve eeuw niet hersteld. Er kan geen twijfel over bestaan dat boekhoudkundig kapitaal als betaalmiddel in staat is om de gehele economische crisis met behulp van boekhoudkundig kapitaal op redelijk korte termijn volledig te herstellen. De uitspraak van de Rechtbank is midden mei.
 
Dinsdagochtend hadden we een belangrijk gesprek met een zowel financieel- als ecologisch gezond bedrijf uit de biologische voedingssector. Voeding, aankoop van nieuwe grond om biologisch te kunnen verbouwen en omschakelen van reguliere landbouw naar biologische landbouw, was een belangrijk thema. De intentie om met elkaar in gesprek te blijven en serieus te onderzoeken of levering van producten via de CMN op korte termijn haalbaar is, is uitgesproken.
 
Vanochtend hebben we intern overleg over hoe we de verschillende relaties en partners in de biologische voedingssector met elkaar kunnen verbinden, zodat er op zo kort mogelijke termijn een aantal producten tegen betaling van Kk kunnen worden geleverd. Vrijdag zijn we de hele dag in Belgie om de start van CMN activiteiten aldaar te bespreken.
 
Volgende week denken we dan voldoende gesprekken te hebben gevoerd om in te kunnen schatten wanneer en in welke regio er welke producten geleverd kunnen worden.
 
Dinsdagmiddag hadden we een inspirerend gesprek met een 22-jarige (m), die een aantal belangrijke aspecten van het gedachtegoed en de werkwijze van CMN in animatie wil gaan zetten. Een aantal van zijn producties hebben ons meer dan aangenaam verrast. Minstens zo belangrijk was het feit dat er een klik tussen ons was. Een chemie. Plezier om samen te werken. Precies wat ons voor ogen staat. Of je nu 22 bent, bijna 57 of inmiddels 89, geïnspireerd en met plezier samenwerken hoeft echt niet leeftijdgebonden te zijn.
 
Wij houden u op de hoogte.
 
Hartelijke groet,
 
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
CMN LCC International
 
‘De genezing van een deel kan niet plaats vinden zonder behandeling van het geheel’
-Plato (427-347 v. Chr.)