Beste CMN Vrienden en Partners,

De boodschap van de CMN is simpel en duidelijk! Einde Verhaal in 2016!

Boekhoudkundig kapitaal werd door de Banken, Overheden en Multinationals ingezet als betaalmiddel en kan dus NIET door diezelfde drie groepen worden geweigerd!

Bovengenoemde groepen hebben eigen netwerken. Iedere bank heeft tenslotte haar eigen, vaak internationale, netwerk van (soms vele) tienduizenden rekeninghouders. De overheid heeft haar eigen netwerk bestaande uit verschillende departementen en de netwerken van multinationals bestaan o.a. uit (internationale) dochterondernemingen. Binnen deze grote netwerken wordt, via mainframe systemen, intern met kapitaal verrekend. Slechts 20 procent van de bevolking en waarschijnlijk nog minder, heeft toegang tot deze mogelijkheid.

De overheid had maatregelen moeten treffen om de overige, ruim 80 procent van de bevolking van de westerse economie, eveneens in staat te stellen gebruik te maken van de uitzonderlijke grote voordelen van de mainframe systemen.

Het tekortschieten van de overheid, had de oprichting van de CMN tot gevolg!

De CMN biedt aan iedere burger, zzp'er, MKB-Bedrijf en andere niet-beursgenoteerde bedrijven, maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen en non-profit organisaties, kosteloze deelname en gebruikmaking van het CMN netwerk.

Met behulp van uw CMN kapitaalrekening en door uw actieve deelname, creëert u uw eigen kapitaal en bouwt u uw eigen vermogen op, in uw eigen belang en voordeel!
U als Partner, bent medebepalend voor de acceptatie van kapitaal, niet alleen binnen uw eigen lokale en regionale (bestedings)netwerk, maar ook daarbuiten!

Door de CMN werd reeds meer dan €18.000.000,- in de vorm van Boekhoudkundig Kapitaal aan het bankwezen ter beschikking gesteld!

 
Drie bijlagen deze keer:
1.
Brief aan crediteuren
2. Einde Verhaal, staat ook op onze homepage, tussen de artikelen over 'Economische Realiteit' en 'De Oplossing'.
3.
Economische Waarheid
 
De brief aan de crediteuren spreekt voor zich! Wilt u ook uw facturen in Kk betalen? Kijk voor meer informatie op deze webpagina.
 
 
Natuurlijk raden we u ook aan de beide andere bijlagen te lezen!
 
Tot slot:
Heeft u de nieuwjaarsboodschap van Hank Monrobey gemist? Kijk op onze Homepage !

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
CMN Managemant Team
www.cmn-lcc-international.com
Het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment