Geachte lezers,
 

In de nieuwsbrief van vrijdag 18 maarthebt u kunnen lezen dat u vanaf vorige week elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwsbrief van ons zou ontvangen. Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom dit niet is gebeurd, en waarom u pas vandaag een nieuwsbrief van ons ontvangt.
 
De eerste reden is het feit dat wij, ondergetekenden, sinds wij in 2003 begonnen met de opbouw van de CMN in Nederland, soms geconfronteerd werden en worden met negatieve invloeden van buitenaf die remmend werken op de voortgang en uitbouw van de CMN. Dit was afgelopen december het geval en ook afgelopen week. Dit kost veel onnodige tijd en energie. Wij hebben hier tot op heden geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar we zijn na afgelopen week wel tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is geworden om duidelijk aan te geven welke regels en richtlijnen wij binnen de CMN hanteren en waarom.
 
De tweede reden is het feit dat we de indruk hebben gekregen dat een aantal banken het Tweede Kamerdebat over ons geldstelsel hebben afgewacht en nu op volle kracht weer doorgaan met deurwaarders en aankondigingen van executieveilingen. Na een relatief stille periode, hebben we het de afgelopen week druk gehad met reacties op banken, deurwaarders en met het indienen van aanklachten bij de Rechtbank Midden-Nederland. Woensdagochtend aanstaande is een eerste rechtszitting, waarop Hank zich aan het voorbereiden is.
 
We sluiten Positief af met de derde reden. Dat is het heuglijke feit dat CMN nauw gaat samenwerken met Château Cortils in België. De CMN gaat nieuwbouw en renovatie/restauratie financieren. Eind deze week vindt daartoe een eerste gesprek plaats voor wat betreft de organisatie en opbouw van een bouwteam. Daarnaast zal de verbouw- en distributie van voedsel in de eigen regio een belangrijk gespreksonderwerp zijn.We zijn bijzonder blij met deze ontwikkeling, omdat daarmee de door velen gewenste zichtbaarheid van de CMN binnenkort een feit is. Ook het verbinden van verschillende initiatieven komt hiermee een stuk dichterbij en maakt samenwerking gemakkelijker.
 
De belangrijkste ontwikkelingen betreffende deelname van (toekomstige) zakelijke partners die voeding in Kk gaan verkopen in Nederland, ligt momenteel in de kop van Noord-Holland. Uiteraard is het onze bedoeling om de krachten te bundelen.
 
U ontvangt zo spoedig mogelijk nadere informatie over deze ontwikkelingen.
 
Tot slot attenderen wij u op het nieuwe filmpje van Hank op onze website: www.cmn-lcc-international.com 
 
Hartelijke groet,
 
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
CMN LCC International