Geachte lezers,

Er zijn de afgelopen week 390 brieven verzonden naar alle Burgemeesters & Wethouders van alle 390 Nederlandse Gemeenten (zie toelichting).

Voor iedere Gemeente zijn twee rekeningen geopend: een Algemene rekening en een Rekening voor Gemeentelijke BelastingenEr zijn de afgelopen week hiervoor dus 780 nieuwe CMN kapitaalrekeningen geopend.

Wij hebben inmiddels 4 ontvangstbewijzen ontvangen. 3 Gemeenten geven de inhoud als volgt weer: 1 Gemeente heeft de informatie niet gelezen, maar geeft wel aan geen inhoudelijke reactie te zullen geven.

Er zijn ook een aantal partners die al betalingen in Kk aan hun Gemeente hebben gedaan en die verbaasd zijn door de ontvangen reacties. Wij willen u er graag op wijzen dat de CMN de rekeningen heeft geopend en niet de Gemeenten zelf. Voor de meeste Gemeenten is deze brief de eerste kennismaking met de CMN. Iedere verzonden brief is afgesloten met de uitnodiging om een afspraak met ons te maken.

Op pagina 4, punt 3 kunt u het volgende lezen:
Elke Gemeente in Nederland kan dus volkomen kostenvrij van de diensten van de CMN gebruikmaken. Dat betekent dat als een van de Gemeenten een nieuw project wil ontwikkelen en opbouwen, dit PROJECTvolkomen kosteloos door de CMN wordt begeleid en uitgevoerd. Er worden door de CMN, op grond van 35 jaar ervaring, speciale cursussen georganiseerd om het personeel van de Gemeenten in staat te stellen om volkomen voor de burgers BELASTINGVRIJ en kostenvrij nieuwe Projecten voor een stad te realiseren. Varierend van Ondergrondse spoorwegen bouwen tot Bruggen bouwen, Zorginstellingen ontwikkelen, Wegen aanleggen, Hoge kwaliteit onderwijs realiseren. Daartoe behoeft beslist geen Belasting meer geheven te worden. Er wordt voor iedere Burger of Onderneming volkomen KOSTENVRIJ GEBOUWD en zelfs KOSTENVRIJ GROND gekocht voor Burger en Ondernemer.

De bedoeling van het openen van al deze rekeningen is NIET uitsluitend het afdoen van al dan niet achterstallige rekeningen, maar voor het op gang brengen van handel, het scheppen van werkgelegenheid en alle andere zaken die nodig zijn om de economie weer op gang te brengen. Vandaar ook ons aanbod aan de Gemeenten voor scholing van het Gemeentepersoneel.

U kunt alle rekeningnummers van Gemeenten en andere instellingen vinden op onze website via: 

Informatie - Kapitaalrekeningen
Tot slot:
Er zijn een aantal betalingen die NIET kunnen worden gedaan!
  1. Binnen de CMN worden geen verzekeringen gesloten omdat die binnen de CMN niet nodig zijn. Er kunnen dan ook geen verzekeringspremies in Kk worden betaald. 
  2. Maandelijkse rentelasten aan uw bank worden beslist NIET in Kk betaald!
  3. Alle zaken betreffende uw hypotheek moeten aan de CMN worden voorgelegd. Dit kan via het contactformulier of per post naar: Postbus 245 - 3890 AE te Zeewolde.
  4. Multinationals kunnen geen CMN partner worden. Er worden dientengevolge dus ook geen kosten of facturen in Kk aan hen betaald.
We zullen de komende tijd duidelijk uiteenzetten wat wel- en wat niet mogelijk is via de CMN. Het CMN kapitaal dient in feitelijke zin voor 100% te worden ingezet voor CMN Handel!

Met vriendelijke groet,

Hank Monrobey & Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com