Geachte lezers,

We hebben goed nieuws voor U !

Gisteren, woensdag 29 maart 2017, heeft een rechtszitting in de Rechtbank Midden-Nederland plaatsgevonden i.v.m. een afgewezen Kk betaling.  In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u hiervan op de hoogte gesteld. Vandaag ontvingen wij per post een schriftelijke reactie van de Rechtbank. De reactie is kort weergegeven als volgt:
 

Geachte heer, mevrouw,
 
In de procedure met nummer ... heeft u op de zitting van woensdag 29 maart 2017 te 09:30 uur gereageerd en producties overgelegd.
 
Met deze brief deel ik u mee dat de wederpartij op de zitting van woensdag 26 april 2017 te 09:30 uur uitsluitend mag reageren op de producties. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. U ontvangt na de zitting bericht over het verdere verloop van de procedure.
 
Ik wijs u erop dat wij de stukken die u ons tussentijds toestuurt niet in behandeling kunnen nemen.
 
Hoogachtend,
 
Griffier

 
Wat hieraan vooraf ging:
Op woensdag 2 februari was de eerste zitting in deze zaak, die was aangespannen in verband met het niet accepteren van een Kk betaling van één van onze Partners aan een niet aangesloten bedrijf. De Rechtbank deed geen uitspraak, maar gaf de wederpartij de gelegenheid om uiterlijk 1 maart schriftelijk te reageren.
 
De reactie van 1 maart van de wederpartij, een conclusie van akte genoemd, waarvan wij een kopie van de Rechtbank ontvingen, was naar onze mening ongepast, arrogant, beschamend en onprofessioneel, aangezien het voor ons duidelijk was dat onze stukken niet waren gelezen.
 
Op woensdag 1 maart werd Hank Monrobey, namens de CMN, door de Rechtbank in de gelegenheid gesteld om een tweede verweer te schrijven, die bij voorkeur een week voor de zitting van 29 maart, in tweevoud bij de Rechtbank moest worden afgeleverd. Een geanonimiseerde versie van dit verweer gebruiken wij sinds vorige week bij iedere afwijzing van een Kk betaling, ongeacht of dit een Bank, Overheidsinstelling of Particulier(Bedrijf) betreft.
 
En vandaag ontvingen wij dus het bericht dat de volgende zitting woensdag 26 april zal plaatsvinden. Dit is de derde verlenging sinds de eerste zitting in deze zaak op 2 februari van dit jaar plaatsvond. Ook op 26 april zal er nog geen uitspraak plaatsvinden, hebben wij kunnen lezen in de brief die wij vandaag van de rechtbank hebben ontvangen.
 
Het voor ons belangrijkste gegeven uit genoemde brief, is het feit dat de wederpartij moet reageren op de producties, te weten op het door Hank Monrobey geschreven tweede verweer met bijlagen. Er moet dus feitelijk en economisch inhoudelijk worden gereageerd op ruim 35 jaar CMN onderzoek.
 
Voor ons is dit een opmerkelijk verloop van deze procedure, die inmiddels veel breder is geworden en nog breder zal worden, dan wij op 2 februari van dit jaar hadden kunnen vermoeden.
 
Aansprakelijkheidsstelling Premier Rutte:
In onze laatste nieuwsbrief heeft u ook kunnen lezen dat op 28 februari, de dag voor de aanvankelijke vonnisdatum van 1 maart, Premier Rutte door Hank Monrobey, namens de CMN, volledig aansprakelijk werd gesteld voor het totaal onjuist in gebruik nemen van mainframe computers en voor het volledig uitsluiten van de resterende Burgerbevolking. Wij hebben uiteindelijk besloten de Premier niet aansprakelijk te stellen. In plaats daarvan hebben wij de Premier het geanonimiseerde verweer toegezonden en alle overige documenten die door ons naar de rechtbank zijn gezonden voor de zitting van gisteren.

De brief van 24 maart 2017 aan de Premier, die bij dit pakket werd meegezonden, is ook tijdig naar de rechtbank gestuurd en is onderdeel van het hierboven beschreven lopende proces.
We zijn bijzonder blij hoe deze procedure zich aan het ontwikkelen is.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com