Geachte lezers,
 

Dit schrijven heeft slechts één doel: U volkomen duidelijk maken, dat er geen enkele reden meer bestaat voor ook maar enige Bank, de Overheid of wie dan, ook om u lastig te vallen met betrekking tot het betalen van schulden.


Iederéén, dat wil zeggen iedere burger en ieder bedrijf, is reeds meer dan 50 jaar, sinds de in gebruikname door de B.O.M.-Groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals, van Mainframe Computers, volkomen gerechtigd om al zijn verplichtingen met behulp van Boekhoudkundig Kapitaal te voldoen.

De CMN-directie verzoekt u zeer vriendelijk doch dringend, duidelijk te maken aan een ieder die het maar horen wil, dat iedere Ondernemer, iedere Burger onmiddellijk in staat is om zich kosteloos op de CMN aan te sluiten en bovendien in staat is om zichzelf totaal kostenvrij te gaan financieren en zelfs nimmermeer met schulden zal worden lastig gevallen.

Deze nuchtere mogelijkheden werden echter niet door de bestaande economische machthebbers waargenomen en dus ook niet ingevoerd. De nuchtere werkelijkheid is dat door de CMN de volgende feiten reeds sinds 1981 werden vastgesteld. De CMN ontdekte reeds in 1981 dat de economie diepgaand en domweg werd ontwricht. Hank Monrobey schreef uiteindelijk, omdat iedereen gewoon bleef volharden met het koploos  ontwrichten van de economie, reeds in 1989, toen hij nog woonachtig was in de Verenigde Staten, de honderden pagina‘s tellende studie: “The Monrobey Report, an economic detective story, solving the mysteries of inflations and recessions.” De betreffende studie werd via Hare Majesteit Koningin Beatrix voorjaar 1989 aangeboden aan de Nederlandse Overheid. Door Hare Majesteit de Koningin werd de Minister van Financiën verzocht iemand aan te stellen, die in staat was om de studie te beoordelen. Door de Minister van Financiën werd de directeur van het Geldwezen: Mr. L.C.A.F.J. de Leur daartoe aangewezen. Door Mr. De Leur werd op 12 juli 1989 de studie van Hank Monrobey als onjuist afgeschreven en Mr. De Leur werd in het gelijk gesteld. Verdere informatie en publicaties van Hank Monrobey werden sindsdien door de overheid onmiddellijk gearchiveerd, dus ongelezen opgeborgen en niet meer aan de geadresseerde afgeleverd.

De directie van de CMN verzoekt iedere CMN-Partner een ieder in zijn of haar omgeving in kennis te stellen van de meest ontstellende economische ontdekking die door de CMN recentelijk werd gepubliceerd. Het is voor iedere Nederlandse Burger en iedere Zelfstandige Ondernemer gewoon  mogelijk, in zijn of haar eigen belang, RECHTMATIG uitsluitend gebruik te gaan maken van KAPITAAL als betaalmiddel bij het doen van hun inkopen. Neem deel aan de KAPITAAL BIJEENKOMSTEN, die door de CMN zullen worden georganiseerd, om een ieder volledig in staat te stellen om optimaal kosteloos van KAPITAAL als het meest idealeBETAALMIDDEL gebruik te gaan maken.

GELD werd door de B.O.M.-Groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals sinds 1960 voor de volle 100% als betaalmiddel uitgeschakeld en totaal onbewust volkomen vervangen door Boekhoudkundig Kapitaal zonder dat men zich realiseerde, dat Mainframe Computers in het geheel niet in staat zijn om met GELD te kunnen werken. Het KAPITAAL PROGRAMMA liet vervolgens gedurende meer dan een halve eeuw de programmatuur op zijn Arabisch met KAPITAAL werken. Gedurende meer dan 55 jaar werden de uitleningen van de BANKEN, niet op zijn Europees van het rekeningsaldo van de Mainframe Computers afgeschreven, maar bijgeschreven.

Hierdoor veronderstelde men dat er op een bijzondere wijze een aanzienlijke {TOTAAL VALSE, in het geheel niet bestaande} additionele winst werd gemaakt, een winst die [zonder enige logische en aanwijsbare reden], aan de bankiers werd uitbetaald. 

Bovendien werd naast deze totaal niet meer herstelbare, honderden miljarden aan kunstmatig veroorzaakte economische ontwrichtingen, door de B.O.M.-Groep verzuimd om de 80% van de bevolking, n.l. de gewone Burgers en Ondernemers, die niet tot de B.O.M.-Groep behoren, in zijn geheel op het betalingsverkeer aan te sluiten. Hierdoor werd geen enkele Burger en Ondernemer, die geen afzetgebied had binnen de B.O.M.-Groep, economisch radicaal ZONDER ENIGE REDEN geëlimineerd en uit de samenleving verdreven. Hun bezittingen werden TOTAAL ONRECHTMATIG verkocht, waarna ze gewoon uit hun bedrijven en woningen werden gesmeten en ZONODIG EVENTUEEL MET DE KNUPPEL DOOR DE POLITIE ERUIT GESLAGEN. 

Hank Monrobey
 
N.B.: Kijk voor de laatst geplaatste publicaties op:

HET NATUURLIJKE EINDE VAN DE ECONOMISCHE ONTWRICHTING