N.B.: Lees de Brief van Hank Monrobey d.d. 18 maart 2016, over hoe Boekhoudkundig Kapitaal in combinatie met het 10-tallige stelsel, in de 7e Eeuw van onze Jaartelling de LEVENSADER begon te vormen van ons Geldstelsel !!
 
Geachte lezers,
 
Het Tweede Kamer debat van afgelopen woensdagmiddag, betreffende het Burgerinitiatief 'Ons Geld', waarbij ondergetekenden aanwezig waren, hebben wij ervaren als zowel waardevol als ontluisterend.
 
Waardevol, omdat we een indruk hebben gekregen van de atmosfeer waarin politieke debatten in de Tweede Kamer plaatsvinden en omdat we een duidelijk beeld hebben gekregen van de denk- en handelswijze van de diverse politieke partijen, betreffende dit debat over 'Geldschepping'. Vrijwel iedere afgevaardige van de diverse politieke partijen gaf (met de mond) aan, het Burgerinitiatief belangrijk te vinden en nader onderzoek wenselijk- en noodzakelijk te vinden. Er hing bijna een eensgezinde sfeer van politieke correctheid over de belangrijkheid van dit debat.
 
Ontluisterend, omdat er niet gesproken werd over daadwerkelijke oplossingen om de 80% van de bevolking, die nu steeds meer in armoede terecht komt en daardoor steeds meer aan de zijlijn staat, aan werk- en inkomen te helpen en een vooruitzicht te bieden op een schuldenvrij leven. Er was GEEN URGENTIE!
 
Er werd met name gesproken over de vraag of 'Geldschepping' van Banken, overgenomen moest worden door de Overheid. Het feit dat wat Geld genoemd wordt, geen Geld is maar Boekhoudkundig Kapitaal, kwam en komt niet aan de orde, omdat de Kennis en Ervaring en de Wil om daarvan kennis te nemen, Ontbreken.
 
Het maakt niet uit of de Banken 'Geld' scheppen of de Overheid. In beide gevallen komt dat zogenaamde geld terecht op de Mainframe Computers van Banken en Overheden. Elke maand worden er miljarden euro's in de economie gepompt, maar dit fictieve bedrag komt uitsluitend bij de 20% van de bevolking die over een mainframe computer beschikken terecht, waaronder de Banken en de Overheden. De 80% van de samenleving, dus de Burgers waaronder u en wij, betalen kosten en rente om van dit zogenaamde geld gebruik te kunnen maken. Vrijwel iedere Burger heeft schulden aan het Bankwezen.
 
De CMN is heel duidelijk over het fenomeen 'Geldschepping':
  • Wat Geld genoemd wordt is geen Geld, maar Boekhoudkundig Kapitaal.
  • Geldschepping door Banken of Overheden, is oncontroleerbaar, gevoelig voor speculatie en komt ten goede aan de 'Happy Few'.
  • Het betaalmiddel Geld moet niet door externe organen als Banken of Overheden worden geschapen en er moet zeker geen rente en kosten over worden betaald. Rente vermindert de werkgelegenheid en verhoogt dus de armoede.
CMN Kapitaal ontstaat op een heel andere manier dan geld:
Het betaalmiddel Kapitaal ontstaat uitsluitend als er door een MENS een Product of Dienst geschapen wordt, dat gewaardeerd wordt en in de boekhouding in getallen wordt bijgeschreven, waarbij de hoogte van het bedrag in getallen, vooraf door beide partijen is afgesproken. Er kan dus nooit sprake zijn van een kapitaal zeepbel of kapitaal luchtbubbel, omdat er altijd 100% dekking is, Mits de boekhouding in een Gesloten Netwerk Centraal wordt bijgehouden.
 
CMN Kapitaal ontstaat dus door uzelf verrichtte ARBEID, dat op uw kapitaalrekening wordt bijgeschreven. Ieder Mens heeft bepaalde kwaliteiten die ingezet- en verkocht kunnen worden aan andere Mensen. De CMN heeft de infrastructuur ontwikkeld waarop die betalingen in kapitaal kunnen plaatsvinden.
 
Alle CMN-partners hebben aan het begin van de week een bedrag aan MENSWAARDE op hun CMN Consument Rekening bijgeboekt gekregen. De Mens staat dus centraal binnen de CMN, niet het betaalmiddel Geld dat door grote instanties geschapen zou moeten worden en waarvan u tegen forse betaling gebruik kunt maken, waardoor u permanent in een schuldpositie terecht kunt komen.
 
Het is ons duidelijk geworden dat er nogal wat vragen bij u leven. Er is behoefte aan een praktische presentatie, aan flyers en aan voorbeeldbrieven die gebruikt kunnen worden om uw afnemers en toeleveranciers te benaderen. Daarnaast is er behoefte aan een grotere zichtbaarheid van onze zakelijke partners en de vraag waar het kapitaal besteed kan worden.
Alhoewel Hank al ruim 50 jaar bezig is met onderzoek en met het ontwikkelen van een infrastructuur voor het administreren van handel op basis van kapitaal, kan brede toepassing niet volledig plaatsvinden dan tenzij Overheid, Bankwezen en Rechtspraak positief betrokken zijn of worden.
 
Het invoeren van een kapitaalstructuur in de westerse wereld, is een Collectieve Zaak waarbij alle partijen een rol spelen. Dat is dan ook precies de reden waarom Hank Monrobey er bewust voor heeft gekozen om vanaf het begin (1981) volkomen transparant te zijn betreffende de doelstellingen van de CMN, naar bovengenoemde instanties. Lees hier de reactie van De Nederlandsche Bank: Brief DNB aan CMN 14 maart 2016.
 
De CMN schakelt Overheid, Bankwezen en Rechtsspraak dan ook niet uit van deelname aan de CMN. Op de tiende positie van ons 15-tallige rekeningnummersysteem hebben Overheid, Belastingdienst en het Bankwezen binnen de CMN dan ook een eigen coderingsnummer, waarop schulden of facturen kunnen worden afbetaald.
 
Zoals u in de nieuwsbrief van vrijdag 11 maart hebt kunnen lezen, heeft de CMN bijna 20 aangiftes bij het Kantongerecht ingediend, met het verzoek om het Recht om met Boekhoudkundig Kapitaal schulden te kunnen betalen te Bevestigen!
 
Wij zijn van mening dat uw praktische vragen ingebed moeten zijn in een degelijk en verantwoorde juridische onderbouwing. Wij vinden het dan ook noodzakelijk dat deze onderbouwing in presentaties en flyers betrokken wordt.
 
Gezien de vele veranderingen van met name de afgelopen twee weken, is bijstelling van bestaande materialen noodzakelijk om up to date te zijn. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
 
Vanaf volgende week zal er elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwsbrief verzonden worden om u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen.
 
Een lijst met 'Veel gestelde Vragen en Antwoorden betreffende de Groei en Uitbouw van de CMN', zal als bijlage bij iedere nieuwsbrief worden meegestuurd.
 
Met vriendelijke groet,
Hank Monrobey & Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com