click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Economische realiteit

Economische realiteit

Het gaat allemaal tot het verleden behoren:

 1. ‘geld’ dat eigenlijk geen geld is, maar boekhoudkundig kapitaal
 2. economische ontwrichting als gevolg van exorbitante salarissen en bonussen
 3. banken die door u gered moeten worden omdat hun systeem niet klopt
 4. rente over ‘geld’ dat niet is ingeleend
 5. stijgende (geïndexeerde) huurprijzen terwijl omzetten en salarissen krimpen
 6. aanblijvende overheidstekorten
 7. stijgende belastingen
 8. dreigende deurwaarders
 9. executerende rechters
 10. banken  die zich als groen en sociaal presenteren, maar zich gedragen als elke ander bank als u in de problemen komt
 11. banken die met uw geld speculeren
 12. banken die onnodig bedrijven failleren en gezinnen met politiegeweld op straat laten zetten
 13. doorgeschoten bezuinigingen op het onderwijs
 14. onvoldoende passend onderwijs
 15. met een schuld uit de collegebanken komen
 16. de zorg tot op het bot uitgekleed en voor sommigen al niet meer bereikbaar
 17. verplicht verzekeren tegen ziektekosten terwijl de premies blijven stijgen en de dekking blijft dalen
 18. hoge werkloosheid
 19. een toenemend aantal voedselbanken
 20. onvoldoende aandacht voor de zorg aan en de kennis van ouderen

Deze opsomming is beperkt en indrukwekkend tegelijk.

Één ding is zeker, als er niets gebeurt wordt iedereen economisch vermoord.

Macro-economische totaaloplossing

Wij benadrukken hier doelbewust een aantal ontwrichtende elementen en negatieve gevolgen. Dit is de economische realiteit in Nederland en meer dan 100 andere Westerse landen en staten. Hierdoor krijgt u enig idee van de enorme omvang, complexiteit en verwevenheid van de elementen.

Het zal u duidelijk zijn dat wij niet kunnen volstaan met bezuinigingen. De praktijk laat dit ook zien: hoe zeer wij ook bezuinigen, het is nooit genoeg en velen komen daardoor in de problemen.

Kortom, goed hervormen is de enige mogelijkheid!

Er zijn gelukkig veel kleine en enkele grote initiatieven die inzien dat hervormen noodzakelijk is: lokale munten, rentevrij bankieren, niet-commerciële creatie van geld, digitaal diensten en producten uitwisselen. Stuk voor stuk goede initiatieven gericht op het oplossen van één of een paar elementen die de ontwrichting veroorzaken en allemaal gebaseerd op een micro-economische benadering.

Er zijn drie essentiële verschillen met de totaaloplossing van Citizens-Multi-National:

 1. Door haar unieke historie is CMN gegroeid tot de enige organisatie die op macro-economisch niveau hervormt, alle ontwrichtende elementen kan neutraliseren en zorgt voor een snelle economische wederopbouw. O.a. schuld, rente, uitkeringen, hypotheek, huur, zorgkosten, onderwijskosten, belastingen, incasso-industrie en faillissementen gaan voor onze partners snel tot het verleden behoren.
 2. De CMN-oplossing werkt reeds op macro-economisch niveau, u kunt direct aansluiten en indien noodzakelijk kan CMN een financiële ineenstorting van het monetaire systeem opvangen. Dit is voor u en voor ons een geruststellende gedachte.
 3. Met haar macro-economische, allesomvattende benadering is CMN als geen ander in staat om een verbindende rol te spelen in de ontwikkeling van diverse initiatieven.