click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
DE OPLOSSING

DE OPLOSSING

EN WAT U KUNT DOEN!
Wat kenmerkt Citizens-Multi-National?
 • Uniek

CMN is de enige burgermultinational in de wereld.

Met onze specifieke macro-economische benadering zijn wij, samen met u, in staat om alle wereldburgers en overheden te vrijwaren van elke vorm van economische ontwrichting.

 • Burger multinational

Sinds circa 1965 maken de grote multinationals gebruik van een mainframe computer en hebben daardoor al meer dan 50 jaar geld, voor zichzelf, overbodig gemaakt. Het overbodig gemaakte geld wordt in surrealistische bedragen uitgekeerd aan managers (bonussen en salarissen) en aandeelhouders (dividend). Daar bovenop is de reguliere multinational in staat om haar productiekosten zó laag te houden, dat geen enkele zelfstandige ondernemer de concurrentie kan overleven.

Binnen de CMN komen alle voordelen ten goede aan de CMN-partners.

 • Nonprofit service organisatie

Alle diensten die CMN aanbiedt ten behoeve van haar Partners, worden zonder winstoogmerk aangeboden.

 • Voor iedereen

Particulieren, zelfstandige bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en overheidsorganisaties kunnen CMN-partner worden. Als u verder leest zult u begrijpen dat de grote multinationals en de incasso-industrie worden uitgesloten en dat banken alleen maar kunnen aansluiten in een speciale constructie die hun ontwrichtende werking opheft. Toch is CMN er voor iedereen omdat wij uitgaan van mensen. Dit betekent dat medewerkers van banken en grote multinationals ook CMN-partner kunnen zijn.

 • 100% schuldenvrije economie: 10 voordelen

De euro is per definitie gebaseerd op schuld (ook als u zelf geen schulden heeft, uw euro’s zijn uit schuld ontstaan).

CMN staat synoniem voor een schuldenvrije samenleving,  die vanuit een juridisch en economisch beschermde omgeving wordt gerealiseerd voor en door alle CMN-partners, buiten de ontwrichtende invloed van de banken en de multinationals. Dit betekent in praktische zin dat wij gezamenlijk het volgende realiseren:

 1. volledige werkgelegenheid
 2. onbetaald vrijwilligerswerk en huishoudelijk werk bestaat niet binnen CMN
 3. vastgoed, zorg en onderwijs worden tegen maximale kwaliteit gecreëerd en volledig door CMN gefinancierd, zonder terugbetalingsverplichting
 4. hypotheek en huur gaan tot het verleden behoren
 5. een sterk verbeterde concurrentiepositie voor zelfstandige ondernemers
 6. een substantiële verlaging van de kosten van uw levensonderhoud
 7. uitsluiting van de incasso-industrie en het faillissementsrisico
 8. een zorgzame samenleving
 9. menselijke- en ecologische waarden worden geen geweld aangedaan, ons bewustzijn groeit en verandert in positieve zin
 10. een bloeiende samenleving: u bloeit wij ondersteunen, vrijwel alles is mogelijk
 • Transitie

Terwijl u zich realiseert dat banken, overheden en multinationals (de B.O.M.-groep), gedurende enkele decennia, al het geld onrechtmatig uit de markt hebben weggenomen en hebben vervangen door ongedekt, boekhoudkundig kapitaal, dan begrijpt u ook dat boekhoudkundig kapitaal de enige oplossing is waarmee gewerkt kan worden. Er is geen andere mogelijkheid, eenvoudigweg omdat er geen geld meer is.

Nadat de B.O.M.-groep u tientallen jaren heeft uitgesloten van deelname aan hun systeem, is het nu uw beurt. Als partner van CMN bent u in staat om op dezelfde wijze als de B.O.M.-groep te werken en CMN gaat nog een stap verder: binnen de CMN-gemeenschap kunt u uw eigen, hoogwaardig gedekte kapitaal (Kk) creëren, hetgeen in de geldwereld het exclusieve recht is van commerciële banken, zelfs de overheid (onze vertegenwoordiger) heeft geen invloed op de geldcreatie. Bij CMN bepaalt u zelf hoeveel Kk u creëert.

CMN begeleidt naadloos de transitie van € naar Kk.

 • Exclusief

Alle hiervoor benoemde mogelijkheden, staan exclusief ter beschikking van CMN-partners: particulieren, zelfstandige bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en overheidsorganisaties. Onze exclusiviteit beschermt alle Partners tegen negatieve invloeden vanuit het huidige monetaire systeem. Word dus niet alléén Partner, maar nodig ook uw familie, vrienden, vereniging, lokale ondernemers en politici uit en help actief uw leefomgeving te verbeteren.

Wat verwacht CMN van haar partners?
 • Actief Partnerschap
 • Breng uw netwerk in contact met CMN, zowel zij als u hebben daar baat bij
 • Dien een eigen project in en creëer uw eigen kapitaal
 • Signaleer maatschappelijke onderwerpen waar CMN een oplossing voor kan bieden
Wat kunnen partners van CMN verwachten?
 • Een nonprofit benadering, uw partnerschap zal altijd vrij van kosten zijn
 • Een robuust, beveiligd automatiseringssysteem
 • Vertegenwoordiging naar de overheden (wij zijn geen politieke organisatie, wij bieden de overheden een macro-economische totaaloplossing die zowel lokaal als landelijk, economisch en sociaal stabiliserend en opbouwend werkt)
 • Permanent ontmantelen van elementen die een ontwrichtende invloed kunnen hebben op de CMN-economie
 • Focus op duurzame ecologische ontwikkelingen