click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Informatie bedrijven

Informatie bedrijven

CMN-gemeenschap

CMN-partners hebben al vele miljoenen aan koopkracht gecreëerd. Kk is de aanduiding voor hoogwaardig gedekt CMN-kapitaal, 1 Kk is gelijk aan 1 €.

Een groeiend aantal partners, zelfstandige ondernemers en maatschappelijke organisaties sluit zich aan op het betalingscircuit van CMN om dezelfde kostenbesparingen te realiseren die multinationals al meer dan 50 jaar genieten. Kostenbesparingen die burgers als individu nooit kunnen realiseren.

Projecten

Ondernemers kunnen een project indienen dat, indien goedgekeurd, door CMN gefinancierd wordt zonder enige terugbetalingsverplichting.

Zie hiervoor de pagina ‘Stappenplan voor projecten‘.

Betalen met Kk

Door gebruik te maken van Kk, wordt u per direct minder afhankelijk van de dure €.

Uw eigen dashboard

Via uw persoonlijke, beveiligde betaalomgeving kunt u:

 1. Kk overboeken naar alle CMN-partners in binnen- en buitenland
 2. Kk incasseren bij uw klanten
 3. een overzicht oproepen van alle transacties en saldo’s
 4. overzichten printen en downloaden in diverse formaten
 5. uw persoonlijke gegevens beheren
 6. een overzicht van aangesloten bedrijven oproepen

Hoe kan ik met Kk betalen?

Als ondernemer beschikt u standaard over:

 1. De betaalmodule
 2. De incasso module (u hoeft geen machtigingen te registreren voor incasso’s)
 3. Een betaalpagina die uw klanten in uw winkel kunnen gebruiken

Aanvullend is op aanvraag beschikbaar:

 1. De betaalmodule voor webshops
 2. De betaal-app voor uw smartphone en tablet.

Waarom met Kk betalen?

Door uw bestedingen bij CMN-bedrijven te realiseren, worden u en wij in steeds grotere mate onafhankelijk van de banken, de multinationals en niet te vergeten de overheid. Als CMN-partner bevindt u zich in de transitie van de vrijheidsbeperkende, op krediet gebaseerde € naar de vrijheid van het op creatie gebaseerde Kk. Daar waar u geld moet lenen, kunt u uw eigen Kk creëren!

Hoe creëer ik Kk zodat ik het gebruik van geld kan terugdringen?

Een aantal voorbeelden:

 • U kunt uw kapitaalsaldo opbouwen door uw inventaris te laten registreren, de waarde van uw inboedel wordt dan op uw Bedrijfsrekening bijgeschreven
 • Het is aan te raden dat iedereen, vrouwen en mannen, particulier of ondernemer, een project indient en uitvoert. Met uitzondering van de (beperkte) transitiekosten, worden projecten volledig geldloos uitgevoerd. Voor het uitwerken van een (goedgekeurd) projectplan ontvangt u een vergoeding van Kk 5.000,00
 • U kunt diensten en producten leveren aan de hiervoor genoemde projecten. De Kk-omzet die daaruit voortvloeit wordt door CMN gefinancierd. CMN-projecten kennen geen kredietrisico en uw omzet is gegarandeerd, voor zover de prestatie geleverd is
 • Uw CMN-omzet wordt in Kk bijgeboekt
CMN-zakenpartner worden

Een groeiend aantal particulieren, zelfstandige ondernemers en maatschappelijke organisaties sluit zich aan om dezelfde kostenbesparingen te realiseren die multinationals al meer dan 50 jaar genieten. Kostenbesparingen die burgers als individu nooit kunnen realiseren.

CMN, een nonprofit service organisatie, brengt de besparingen volledig terug bij de particulieren, zelfstandige bedrijven en de overheid. Daar waar traditionele multinationals en banken het voordeel van hun werkwijze uitkeren aan managers en aandeelhouders.

Wat een CMN-Partner met meer koopkracht voor u als ondernemer betekent behoeft geen uitleg.

Daarnaast geniet u privé uiteraard ook de voordelen als Partner.

Verder kunnen Partners en bedrijven projecten indienen bij de CMN. Een goedgekeurd project wordt door CMN gefinancierd zonder terugbetalingsverplichting, en uitgevoerd door CMN-bedrijfspartners. Als uw bedrijf betrokken wordt bij het realiseren van goedgekeurde projecten, dan ontvangt u uw vergoeding niet van de projecteigenaar, maar van CMN. Uw projectomzet is gegarandeerd.

Lagere kosten

Ook als ondernemer u kunt een project indienen, bijvoorbeeld voor de realisatie of renovatie van uw bedrijfspand. Een goedgekeurd project wordt uitgevoerd zonder uw vermogen te belasten en als het gaat om nieuwbouw, kunt u het pand vrij van huur-, aflossings- en rentebetalingen gebruiken.

Uw vrijheid

Als Bedrijfspartner behoudt u volledige juridische- en economische zelfstandigheid. Uw samenwerking met andere CMN-partners is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst die uw vrijheid en zelfstandigheid niet aantast. De samenwerking maakt elke Partner economisch sterker.

Veilige werkomgeving

Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het non-liquidatie-artikel. Deze verklaring houdt in dat CMN en haar Partners geen faillissementaanvraag over (delen van) elkaar kunnen aanvragen.

Kosten partnerschap

CMN is een samenwerkingsverband dat zich door haar vormgeving zelf financiert. De enige kosten die u zelf betaalt zijn de lokale belastingen voor het verder volledig lastenvrije bedrijfspand.

Er is er geen reden om voor het Partnerschap kosten door te belasten.

Uw omzet

Consumentpartners kennen de beperkingen van het geldsysteem niet en hebben een koopkracht die ruim drie keer zo groot is als zij buiten CMN zouden ervaren. Uw bedrijf komt in een betere concurrentiepositie dan de multinationals, omdat CMN geen bedragen afroomt voor salarissen, overhead, bonussen en dividend: als nonprofit service organisatie zorgen wij ervoor dat alle voordelen worden omgezet in koopkrachtverbetering.

Voordelen op een rijtje

De samenwerking met het CMN-netwerk levert u veel voordelen op:

 1. uw partnerschap is en blijft volledig kosteloos
 2. de koopkracht binnen CMN is ruim drie maal zo groot als de externe koopkracht
 3. u kunt een bijdrage leveren aan projecten, dit levert u nóg meer omzet op
 4. u blijft juridisch en economisch zelfstandig
 5. u blijft omzet buiten CMN realiseren en ontvangt hiervoor eurokapitaal
 6. de extra omzet van CMN-partners wordt in kapitaal betaald, het besteedbare saldo op uw transactierekening kunt u besteden bij alle CMN bedrijven (waaronder leveranciers) of kunt u overboeken naar uw privérekening
 7. u verlaagt uw vaste lasten substantieel
 8. alle netwerkvoordelen worden doorgegeven aan de CMN-partners, waardoor de koopkracht verder zal stijgen naarmate de CMN-gemeenschap groeit
 9. met betrekking tot uw verkopen/dienstverlening aan consumenten, realiseert u een ongeëvenaard concurrentievoordeel
 10. met betrekking tot uw verkopen/dienstverlening aan bedrijven, profiteert u mee van hogere omzetten die vanuit uw verkoop doorwerken in de gehele business-to-business waardeketen
 11. met betrekking tot uw deelname aan CMN-projecten, realiseert u een uniek concurrentievoordeel: CMN financiert de projecten, eist dat u de beste kwaliteit levert, kent niet de beperkingen van euro-budgetten en garandeert uw omzet
 12. u werkt veiliger met de wederzijdse non-liquidatie-overeenkomst
 13. u kunt zelf een projectplan indienen dat door CMN wordt gefinancierd, voor het goedgekeurde projectplan ontvangt u een vergoeding van Kk 5.000,00
 14. binnen het CMN-netwerk kennen wij geen betaaltermijnen, als ondernemer krijgt u standaard de mogelijkheid om overboekingen te doen én incasso’s uit te voeren