click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Biografie Hank Monrobey

Biografie Hank Monrobey

Grondlegger en bestuursvoorzitter van Citizens-Multi-National LCC International is, internationaal econoom, automatiseerder en macro-economisch ondernemer van het eerste uur, Hendrik H. Bor, alias Hank Monrobey.

Autobiografie Hank Monrobey (29-12-1926)

De naam Hank Monrobey is mijn auteurs pseudoniem, geregistreerd in de Library of Congress te Washington onder nummer 89-174366

Middelbare school en de oorlog (1943)

De Middelbare school heb ik niet volledig doorlopen omdat in 1943 de scholen sloten tijdens de bezetting.

Op 17 jarige leeftijd werd ik door de bezetter gearresteerd en op transport gesteld naar een onbekend kamp. Mijn ouders en de twee oudste kinderen van negen, waarvan ik de op één na oudste was, werkten in het verzet met een fotografisch laboratorium. Een partner overleefde Dachau. Tijdens een luchtaanval op de gevangenen transporttrein, ontsnapte ik met drie Nederlandse jongens, waarvan ik de jongste was en mijn inmiddels overleden broer, de oudste. Na 3 maanden succesvol zwerven door Nazi-Duitsland, ondergedoken bij Duitse boeren (Familie Brune) in Vorden (Post Damme Land) Noord Duitsland. Bevrijdt door de Amerikanen en als tolk gefungeerd tussen de burgemeester van Vorden en de Canadees/Amerikaanse legereenheid inzake de verkrachting van Duitse meisjes door geallieerde militairen.

1945-1948

In de herfst van 1945 reisde ik met het verzetsbataljon 2-5-RI naar Surabaia Indonesië, waar ik in verschillende functies werd ingezet, o.a. mijnopruiming. Ik beëindigde mijn diensttijd als fotograaf/journalist bij de dienst Leger Contacten, onderdeel van het Kabinet van de Legercommandant Spoor in Batavia.

1948

Na mijn terugkeer eind 1948, was ik als loodsschrijver werkzaam bij de Rotterdamse Lloyd in Rotterdam. Ik begon me in te zetten om de administratie te verbeteren, wegens teveel overuren. Ik wenste de avondcursus van economische hogeschool aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam te volgen. Voor mijn ideeën om zaken te verbeteren en efficiënter te laten verlopen werd ik door mede-arbeiders ernstig gemolesteerd.

1952

Medio 1952 werd ik procuratiehouder bij Van Bennekum’s Havenbedrijf te Rotterdam. Verantwoordelijk voor Zuid Europa.

1956

Medio 1956 werd ik directeur voor de Benelux van  Havenbedrijf Fr. Naumann Sr. in Bremen.

1960-1965

Als student Economie in Heidelberg bij Professor Dr. Walter Thoms, die als een opmerkelijk vriend mijn economische kennis oppoetste en zijn brede ervaring en gezag als een van de adviseurs van Dr. Conrad Adenauer, welke laatste als Duitsland’s eerste naoorlogse premier, tot de krachtoigste economische motor van Europa maakte. Professor Dr. Walter Thoms is de grondlegger van de basiselementen die ik gebruik voor mijn economische activiteiten van VANDAAG, hij verbreedde mijn economische horizon, hij maakte mij deelgenoot van het economische denken van de mannen die na 1933 het Nazirijk tot bijna wereldheerschappij hadden gebracht en van de mannen en vrouwen die na 1945 een nieuwe Duitsland op de kaart zetten. Mijn gerespecteerde vriend Walter was de man die mij economisch op een andere manier aan het denken zette en mij de opdracht gaf: “die Fahne der Wirtschaftlichen Wissenschaft hoch zu halten” Toen hij mij met deze dramatische uitspraken in zijn woning in Heidelberg confronteerde, had ik geen flauw idee wat hij van mij verwachtte.

Ik publiceerde mijn eerste boek ”Totale Integratie en haar Toepassingen” omtrent het gebruikmaken van beschikbare informatiedragers voor georganiseerde uitwisseling van Informatie in de Scheepvaartwereld.

In Rotterdam was ik de initiatiefnemer voor de oprichting van het Centraal Computer Centrum voor de Scheepvaart.

In hetzelfde jaar richtte ik de eerste Programmeursschool in Nederland op: het Computer Programming College in Rotterdam. Al snel volgden dochterondernemingen in de U.K. / Duitsland en 6 andere Europese landen.

Op uitnodiging van de Ambassadeur van de Sovjet Unie reisde ik naar Moskou om kennis te nemen van de ontwikkeling op het gebied van elektronische communicatie door de Russische Computerindustrie. Ik was onder de indruk van de in Rusland toegepaste Centrale administraties en zeer hoogwaardige elektronische communicatie met de industrie. Unieke toepassingen. Totale integratie was in Rusland geen illusie en ik besluit in overleg met de Russische Minister van Financiën tot het aanschaffen van een Mink 2 computer (waarde ƒ2.000.000) voor het opbouwen van GELDLOOS betalingsverkeer tussen de Sovjet Unie en de rest van de wereld, via Rotterdam.

In deze periode kwam ik tot de ontdekking dat het hiervoor noodzakelijk is om gebruik te maken van een gestandaardiseerde KAPITAALWAARDE. Geldloos betalingsverkeer kan alleen via besloten netwerken.

Ik gaf opdracht aan de Nederlandse PTT tot het aanleggen van 256 telefoonleidingen voor het aansluiten op de Minsk 2, geïnstalleerd op de ‘s Gravendijkwal in Rotterdam. De straten rond de ‘s Gravendijkwal liggen open voor het leggen van de kabels door de PTT.

 1966-1968

Op 30 maart 1966 vloog ik met de Rotterdamse Directeur Hugenholz van het Bankiershuis Vlaer en Koll Rotterdam naar Birmingham voor het deelnemen aan een partij, georganiseerd door de Computer Programming Schools in Birmingham en Londen (CPS). De bedoeling is een “Thank you” ontmoeting met de directeur van de Bank, die het opstarten van de Computer Programming Colleges mogelijk had gemaakt. Tijdens de vlucht van Rotterdam naar Heathrow Londen deelt de bankier mij mede dat de KRAAN DICHT IS. Hij vertelt mij niet gerechtigd te zijn om de redenen mede te delen.  Ik begrijp de betekenis en betaal op 31 maart 1966 de 100 salarissen voor de school in Rotterdam via Barclays Bank in Birmingham.

Op 8 april 1966 deelde de directie van Vlaer en Koll Utrecht hoofdkantoor mij mede dat ik mijn positie als directeur moet neerleggen als ik mijn bedrijf in leven wil houden. Men stelde een interim directeur aan.

Op 21 april 1966 deelt de voltallige directie van drie leden van Vlaer en Koll Utrecht mij op dramatische wijze mede dat men een vergissing heeft begaan en dat men alles in het werk zal stellen om het gebeurde ongedaan te maken. De mededelingen worden op het Hoofdkantoor in Utrecht in de Winkel van Sinkel op de Oude Gracht gedaan in aanwezigheid van de directeur van CPS-Londen Mevrouw Suzanne Rabius. Desalniettemin wordt de Nederlandse CPC op 10 mei 1966 gefailleerd, waardoor het noodzakelijk wordt om alle scholen in Europa te sluiten, omdat in Rotterdam het vertaalcentrum gevestigd was, voor het in vijf talen vertalen van de Nederlandse cursus ontwikkelingen. Zes maanden later deelt de curator in het faillissement mij mede, dat er geen enkele reden had bestaan om de CPC te liquideren, daar mijn eigen vermogen voldoende was geweest om alle bestaande verplichtingen te dekken. Ik kon echter weer met ƒ0 opnieuw beginnen.

In oktober 1966 vond de oprichting van Central Data in Luxemburg plaats. Ik werd aangesteld door het Verzekering- en Bankbedrijf Luxembourgoise in Luxemburg tot het volledig automatiseren van het concern in samenwerking met Siemens. Midden 1968 besluit ik de werkzaamheden voor Luxembourgoise te beëindigen, omdat ik me niet kan verenigen met de werkwijze van de Bank en ook geen toekomst zie voor het bankbedrijf.

 1968-1982

Ik besluit in de U.K. een economisch adviesbureau op te zetten, met als doel het international saneren van bedrijven, die met betalingsmoeilijkheden worden geconfronteerd, onder de naam Hank Monrobey & Associates Ltd. Het bedrijf groeit tussen 1968 en 1982 uit tot 70 partners. Het bedrijf werkte totaal zonder bankfinancieringen, en ook de problemen van de cliënten werden geldloos opgelost, in feite de voorloper van 100% geldloos kapitaal gebruiker. Met geldloos kapitaal saneren worden optimale economische resultaten behaald.

En dan was er vervolgens als tweede vriend Prof. Dr. H.M.H.A. van der Valk, een van de voormalige grootheden in de contreien van de Wereldbank en het IMF in Washington, die op een goede dag mijn kantoor binnenwandelde en vervolgens gedurende een aantal jaren in vele gesprekken en briefwisselingen mijn inzichten in de wereld van high-finances begon te verrijken. De laatste les, die ik van deze slanke statige aristocraat met het zilverwitte haar, bijwoonde was in Nassau op de Bahama’s, waar hij na zijn pensioen op verzoek van de Wereldbank de minister van Financiën van de Bahama’s terzijde stond, en waar hij ondanks zijn hoge leeftijd een groot aantal Bahamiaanse jongeren kennis liet maken met zijn passie voor de economie. en nu ik inmiddels zelf zilverwitte haren heb, heb ik zijn passie voor economie in een ander vorm overgenomen.

Op 2 april 1981 word ik in Londen door een medewerker van Vredestein banden gevraagd een onderzoek in te stellen naar de uitspraken van de Nobel(memorial) prijswinnaar economie 1978 Professor Dr. Herbert A. Simon, van de Carnegie/Mellon University in Pittsburgh in Pennsylvania. Hij is de keynote speaker tijdens een conferentie, georganiseerd door Dr. Van Kemenade, de toenmalige Minister van Wetenschap in Nederland. Het doel van de conferentie is het vinden van antwoorden op de vraag: wat de ontstaansredenen  waren voor de zich uitsluitend in Nederland ontwikkelende economische downturn, die bekend werd onder de naam Stagflatie, een stagnerende economie, die geplaagd werd door inflatie.

In het aan mij op 2 april 1981, toegezonden rapport, bleek dat Dr. Simon in zijn speech  tot tweemaal toe, en de derde keer met een variant, opmerkte, dat het begrip Stagflatie hem confronteerde met de werkelijkheid, dat hij onvoldoende kennis bezat van de economie om het begrip Stagflatie te kunnen verklaren.

Ik ontving het rapport tijdens een routine overleg met een aantal partners. Snelle telefooncommunicatie met 10 verschillende relaties in 10 verschillende landen maakte duidelijk dat er slechts één bron voor het ontstaan van de naam stagflatie te vinden was. Het werd uitsluitend geregistreerd in de Winkler Prins encyclopedie, van 1970. Een telefoongesprek met Dr. Simon in Pittsburgh maakte snel duidelijk dat Dr. Simon mijn mening bevestigde, dat het onmogelijk is, dat een stagnerende economie kan worden vergezeld van inflatie. Hij noemde het een “FARCE” Op de vraag waarom hij dat niet tijdens de conferentie van Dr. Van Kemenade had opgemerkt, antwoordde hij, dat het weinig zin had om met 68 deelnemers aan een conferentie te gaan debatteren, als al deze deelnemers heilig geloven in het bestaan van Stagflatie, omdat het in de Winkler Prins Encyclopedie was opgenomen.

Op 6 april 1981 begon ik een onderzoek in Nederland en begon bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Rijswijk. Binnen slechts enkele dagen was het volkomen duidelijk dat er van Stagflatie geen sprake kon zijn. Er werd door mij een enorm tekort aan geld in circulatie vastgesteld, terwijl het Ministerie van Financiën druk bezig was een inflatie te bestrijden, die niet bestond, met het verhogen van de rente tot 12%.

1984-1985

In 1984 bezocht ik Nederland op 2 en 3 februari voor het geven van een cursus aan 49 ondernemers. Op 2 februari 1984 vonden het AD en de Provinciale Pers het noodzakelijk frontpagina artikelen over mij te schrijven met de mededeling dat ik, volgens de Nederlandsche Bank, door mijn activiteiten ernstige schade toebracht aan de Nederlandse economie.  Op 2 februari werd ik dienaangaande in de avond door de PR-directeur van de Nederlandsche Bank gebeld ten huize van mijn gastvrouw in Arnhem, met de mededeling dat er geen sprake was van dergelijke opmerkingen door de Nederlandsche Bank.

Overeengekomen werd dat de bank dienaangaande een persbericht zou uitsturen dat op 3 februari in de Telegraaf verscheen op de financiële pagina, links onder in kader.

De directie van DNB vond het nodig om een onderzoek naar me te gaan instellen. Dat leidde tot een onderzoek door een hoofdambtenaar van de Nederlandsche Bank van 10 dagen  En het Ministerie van Financiën vond het noodzakelijk om maar liefst drie ambtenaren wekenlang in te zetten om mij volledig door te lichten. Ik bleek gewoon brandschoon te zijn. Na afloop dronk ik met de ambtenaren een stevig biertje.

In Augustus 1985 vestigde ik mij met mijn bedrijf Hank Monrobey & Associates Ltd in de VS. Mijn bedrijf begon een uitvoerige research naar de oorzaken van de economische ontwrichtingen sinds 1960 en begon met de ontwikkeling van de Citizens-Multi-National als oplossing voor de steeds heviger wordende economische ontwrichtingen.

Die research leidde tot voldoende inzicht om te verzekeren, dat de totale ontwrichting van de economie te wijten is aan het niet herkennen van de werking van de over geheel Europa en Amerika verspreidde Arabische boekhoudstructuur gebaseerd op de 2de versie van de Arabische boekhouding. Het werken met die 2de versie werd door het ONDESKUNDIG geldloos verrekenen met de mainframe computers ontwricht.

Geldloos handeldrijven stabiliseert de economie.

1989

In 1989 publiceerde ik in de Verenigde Staten een boek van 390 pagina’s met 200 grafieken over de Nederlandse economie, getiteld “The Monrobey Report, An Economic Detective story solving the mysteries of Inflation and Recessions” dat reeds op 19 april 1989 via H.M. de Koningin aan het toenmalige kabinet ter beschikking werd gesteld. Het betreffende boek werd op 22 Augustus 1989 opgenomen in de Catalogus van “The Library of Congress” te Washington D.C. onder Cardnumber: 89-174366.

Het werd door de Directeur van het Geldwezen beoordeeld en de door mij van de directeur op mijn adres in de VS ontvangen reactie toont, zelfs zonder meer, aan dat men bij het Ministerie in het geheel niet had waargenomen, op welke wijze een enorm tekort aan geld in het betalingscircuit was ontstaan. Ik kan hier heel nuchter stellen dat de 30.000 faillissementen rond 1980 volledig door het beleid van het Ministerie van Financiën werden veroorzaakt.

Monrobey na 2009

Ik repatrieerde op 29 augustus 2009 naar Nederland en richtte daartoe in de U.K. een aantal Limiteds op voor gebruik in Nederland. De CMN werkt op basis van Engels recht met een holding structuur voor wereldwijde activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Bij mijn aankomst in Nederland werd mijn paspoort gestolen en de overheid had acht maanden nodig om mij een nieuw paspoort te verschaffen omdat ik eerst maar moest bewijzen nog steeds Nederlander te zijn. Ik was daardoor niet in staat om met de aangekochte bedrijven te werken in Nederland. De bedrijven werden als gevolg van de daardoor geleden verliezen, geliquideerd. De  Kamer van Koophandel maakte inschrijvingsmoeilijkheden, wegens het niet beschikbaar hebben van paspoort, terwijl ik mijzelf met mijn Amerikaanse legitimatie kon identificeren. Geen ambtenaar begreep, dat je zonder paspoort geen bankrekeningen kunt openen, geen overeenkomsten kunt maken, en zonder legitimatie bij welke instantie dan ook, niet welkom ben, terwijl mijn activiteiten breed legitiem contact noodzakelijk maakt.

De terugkeer naar Nederland was niet uit liefde, maar puur voor het gebruikmaken van een klein hoog ontwikkeld taalgebied voor het opstarten van de nieuwe totaal waardevaste versie van de CMN. Nederland is een moeilijke markt. De overheid is traag en van werkelijke democratie is weinig te bespeuren. Burger is onbelangrijk en zeer beslist geen gesprekspartner.

Burgers worden bewijsbaar met een kluitje in het riet gestuurd. Gemakzucht heeft in het land de overhand.

Hank Monrobey