0 Kk
Schuldvrij vermogen/bezit van de gezamenlijke CMN-Partners

WELKOM OP DE STARTPAGINA VAN DE CMN

De Citizens-Multi-National werd opgericht in 1981 door de 93 jarige Hank Monrobey, nadat hij samen met zijn 70 Partners in London & Birmingham had vastgesteld dat de gemeenschapskosten van het gebruik van geld met meer dan 100% waren toegenomen.

De CMN is ‘A Gift to the World’ van Hank Monrobey, die als pionier, visionair en grondlegger, met heel veel moed, discipline, liefde en vastberadenheid zijn leven lang heeft gewerkt – en op 93 jarige leeftijd nog steeds werkt – aan zijn Geesteskind ‘De CMN’.

Tijdens jarenlang en wereldwijd economisch onderzoek vanuit de Verenigde Staten, werd een alles omvattende oplossing ontwikkeld die aanvankelijk de toegenomen kosten met ruim 50% terugdringt en op termijn nog meer: de Citizens-Multi-National.

Hank Monrobey had en heeft nog steeds een ver vooruitziende blik over onder andere de economische toekomst van de wereld en de mogelijkheden die de positieve ontwikkeling van de computer daarbij speelt.

Inmiddels staan we aan de vooravond van een totale ommekeer, waardoor ons bestaan zal veranderen op een manier die nog niet eerder in de menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. We worden economisch vrij!

De CMN heeft nooit aan marketing en PR gedaan en verkoopt niets, de CMN heeft een paar eenvoudige uitgangspunten en doelstellingen voor iedereen:

Een gezonde Wereld in balans

Één Betaalsysteem

Een doorlopend groeiend vermogen

Kosteloze en schuldvrije zelffinanciering

Gelijke Kansen, Rechten en Plichten

Hoe is dit financieel haalbaar? Hierover kunt u meer lezen op deze website!

We nodigen u uit de website grondig te bestuderen, wensen u veel leesplezier en verwelkomen u graag als CMN-Partner.

 
Gelijke kansen, rechten en plichten

ÉÉN WERELDWIJD BETAALSYSTEEM

Veel landen in de wereld hebben een eigen betaalsysteem met een eigen (digitale) rekeneenheid, die een eigen waarde vertegenwoordigt.

Burgers worden gedwongen om deze rekeneenheid – welke onjuist ‘digitale munt’ of ‘geld’ genoemd wordt – te lenen en hoge kosten te betalen om aan het systeem deel te nemen. Al decennia is het zo dat deelname geen keuze meer is maar een verplichting in de Westerse wereld.

Niet alleen overheden en banken spelen daarbij een belangrijke rol, dit geldt ook voor de politiek, de rechtspraak en de universiteiten.

Het is een duur en ingewikkeld systeem, dat niet wordt uitgelegd en dat voor de meeste mensen moeilijk te begrijpen valt. De kloof tussen arm en rijk wordt dagelijks groter en Burgers hebben binnen dit systeem geen enkele invloed.

Nieuwe opkomende digitale betaalsystemen zijn een variatie op de huidige bancaire systemen, gebaseerd op vermeende schulden en speculatie, waarbij het maken van winst vaak de belangrijkste doelstelling is.

Het bancaire systeem is achterhaald en niet meer van deze tijd. Het kan anders, beter, positief en eenvoudiger.

De Citizens-Multi-National zijn met elkaar verbonden binnen één wereldwijde, schuldenvrije economie.

Een samenleving waarin oneindig veel mogelijk is zonder schade toe te brengen aan de natuurlijke leefomgeving, inclusief de mens. 

Hiervoor wordt wereldwijd één, alles herstellend, betaalmiddel gebruikt: Kosteloos boekhoudkundig kapitaal, Kk.

ZELFFINANCIERING

Het belangrijkste uitgangspunt binnen de CMN is het begrip totale en schuldvrije Zelffinanciering.

We zijn er al eeuwen aan gewend dat we, om een financiering of financiële hulp te krijgen, afhankelijk zijn van anderen. We weten niet beter, maar daar betalen we een wel een hoge prijs voor. We leveren daardoor een groot deel van onze vrijheid in, omdat we moeten werken om de vermeende lening inclusief kosten en rente terug te betalen.

De basis van het hele verhaal is, dat wij binnen de CMN ontdekt hebben, dat de kosten van de samenleving door het gebruik van geld met 100% werden verhoogd.

Iedereen is echter in staat om zichzelf te financieren, door gewoon te gaan werken, dus door middel van arbeid vermogen te scheppen. De gerealiseerde arbeid leidt tot het scheppen van reële producten. Als men een huis bouwt, ontstaat er automatisch een vermogenswaarde van het huis. De vermogenswaarde van het huis is tastbaar. Je kunt het fysiek aanraken en het visueel zien. Het wordt hetzij gefotografeerd, hetzij omschreven. Die betreffende vermogenswaarde levert automatisch een hoeveelheid boekhoudkundig kapitaal op, dat reeds 3.000 jaar bestaat en al 3.000 jaar als een normaal betaalmiddel in de Oosterse wereld wordt gebruikt.

Het werd in de 7e eeuw van onze jaartelling in een Italiaanse gemeente in Zuid-Italië als boekhoudkundig betaalmiddel ingevoerd. Echter: de Burger werd niet op dit betaalmiddel aangesloten. Ook bij het in gebruik nemen van de mainframe computer in 1959 werd verzuimd om de Burger op het Kosteloze kapitaalverkeer aan te sluiten, waardoor de economie volledig werd ontwricht. U leest het in de betreffende bijlagen in het hoofdstuk ‘Brief voor leveranciers/crediteuren’.

Elk product dat geschapen wordt heeft waarde, dus kan men zichzelf door arbeid volledig financieren. Die mogelijkheid ontstond reeds toen in 1959 in de Verenigde Staten, waar de eerste computer in gebruik werd genomen. Vanaf dat moment was er ook geen enkele reden meer om nog een cent belasting te betalen.

Men ziet niet in dat men door het scheppen van welk product dan ook, op dezelfde manier vermogen kan scheppen als een huis. Dus iedereen is in staat om zijn eigen vermogen te vergroten, in het vakgebied van zijn haar keuze.

We hoeven geen belasting meer te betalen, omdat de computer het reeds bestaande vermogen/bezit van overheden, zoals bijvoorbeeld ons wegennet, onze treinverbindingen, onze dijken, het vastgoed en ander vermogen kan registreren en nieuw te scheppen vermogen als Kosteloos Boekhoudkundig kapitaal in haar boekhouding kan toevoegen.

Dit is de essentie van de CMN. We laten duur geld achter ons en gaan eigen, kosteloos en schuldvrij vermogen opbouwen.

Iedereen is in staat om de vermogenswaarde van een ander te vergroten.

Indien men een huis bouwt schept men vermogen. Het bezit dat u geschapen hebt wordt op een vermogensrekening geboekt. De tegenwaarde van het vermogen, wordt uitgedrukt in Kosteloos boekhoudkundig kapitaal (Kk), dat reeds 3.000 jaar geleden geschapen werd en puur werd uitgedrukt in Kosteloos kapitaal, wat geschreven wordt met een grote letter K en een kleine letter k. Iedereen is dus in staat om op dezelfde manier een kop en schotel, de aanleg van een tuin, de inrichting van een huis of winkel, wat u maar wilt, te scheppen. Zorg en onderwijs die worden aangeboden zijn ook een vorm van scheppen en vergroten de waarde van de ontvanger. Er zijn dus twee rekeningen: een vermogensrekening die het bezit aanduidt en een kapitaalrekening die het bedrag aanduidt van de waarde van het vermogen.

Kosteloos kapitaal (Kk) is de tegenwaarde van vermogen. Kk wordt binnen de CMN als betaalmiddel gebruikt. Indien men geld als betaalmiddel correct gaat gebruiken, dan dient daarvoor het vermogen voor de munten te worden geslagen en het vermogen voor de bankbiljetten te worden gedrukt.

Voor het beheren van het vermogen dient een enorme arbeid te worden verricht, wat de kosten doorlopend verder verhoogt. Door de CMN werd sinds 1981 ontdekt dat het gebruikmaken van geld de kosten van de samenleving met ruim 50% vermeerdert. Hetgeen betekent dat er voor 100% aan Kk in omloop moet worden gebracht.

UW PARTNERSCHAP IS EN BLIJFT ALTIJD VOLLEDIG KOSTELOOS

Ja, ik word ook CMN-Partner en open een Persoonlijke Kapitaalrekening met startkapitaal!

 

 

 

Ja, ik sluit mijn bedrijf aan en open een Werkrekening!

Wereldwijd kunt u kosteloos en op gelijkwaardige wijze gebruik maken van het betaalsysteem van de Citizens-Multi-National, het schuldenvrije en economisch- en ecologischvriendelijke betaalsysteem voor iedereen.

PERSOONLIJKE KAPITAALREKENINGEN

Iedereen die besluit zich aan te melden als CMN-Partner ontvangt direct een Persoonlijke Kapitaalrekening met daarop een 100% gedekt startkapitaal ter grootte van 1 Kk per dag vanaf de dag waarop u geboren werd, wij noemen dit uw Menswaarde.

WERKREKENINGEN

Voor het werkkapitaal van bedrijven en andere samenwerkingsverbanden krijgt elk bedrijf/samenwerkingsverband een werkrekening toegewezen met daarbij zowel een betaal- als een incassomodule.

OPENBARE KAPITAALREKENINGEN

Aanvullend hebben wij in Nederland reeds meer dan 800 kapitaalrekeningen in gebruik gesteld voor de centrale overheid en de lokale overheden zoals provincies en gemeenten. 

Deze openbare rekeningen zijn gemeenschapseigendom en voor iedereen toegankelijk voor het doen van betalingen, belastingbetalingen worden niet op deze rekeningen gedaan omdat belasting heffen overbodig is geworden.

Heeft uw leverancier van diensten of goederen nog geen kennis gemaakt met de Citizens-Multi-National?

U kunt ons vragen om geheel kosteloos een kapitaalrekening voor uw leverancier te openen.

UW DOORLOPEND MAANDELIJKS GROEIEND VERMOGEN

Met uw aanmelding als CMN-Partner, zet u uw eerste stap naar actieve deelname aan de volledig schuldenvrije wereldeconomie van de Citizens-Multi-National waarin 100% werkgelegenheid en maandelijkse vermogensgroei is gegarandeerd.

U hoeft slechts 3,5 uur per dag, of bijvoorbeeld 5,25 maanden per jaar, te werken voor het ontwikkelen van Kk 2.600,00 belastingvrij vermogen per maand.

Hier kunt u zich aanmelden als u wilt beginnen met het doorlopend opbouwen van een schuldenvrij en rentevrij groeiend vermogen:

 

Download en print hier de Brief voor leveranciers en crediteuren

Let op: u dient eerst uw leverancier te betalen met Kk.

U kunt de Brief voor leveranciers en crediteuren ondertekend naar uw leverancier(s) sturen. Het is belangrijk dat u ook een kopie van de volgende stukken meestuurt:

1. de betalingsherinnering die u naar aanleiding van uw betaling hebt ontvangen

2. het document: Zeewolde 6 januari 2020

3. Betalingsverkeer computer

4. Einde bankwezen

5. het kapitaalafschrift waarop de betaling aan uw leverancier van goederen of diensten vermeld staat

Als uw leverancier nog geen Citizen-Multi-National is, dan kunt u ons vragen om een kapitaalrekening voor uw leverancier te openen, zodat u op verantwoorde wijze aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. Stuur hiervoor een kopie van de te betalen factuur naar bookkeeping@cmn-lcc-international.com

Deze brief met 5 bijlagen vormen een sluitende juridische eenheid! Het toevoegen van eigen teksten wordt afgeraden, omdat dit schadelijk is voor uzelf en voor de centrale communicatie, voor alle Partners, die de CMN met diverse overheids- en andere instanties voert.

Wordt dit door de leverancier om wat voor reden dan ook genegeerd of afgewezen, dan kunt u hetzelfde pakket nogmaals versturen. Alleen de door u ontvangen aanmaning/herinnering/exploot moet u dan vervangen.

Het is belangrijk dat u dit per omgaande doet. Het liefst op dezelfde dag.