De CMN maakt gebruik van termen en begrippen uit de bestaande economie, die binnen de CMN soms een andere betekenis hebben. We hebben nog geen eigen taal ontwikkeld om de nieuwe economische wereld en denkwijze te beschrijven. Nieuwe begrippen en uitdrukkingen zullen in de loop der tijd op een natuurlijk wijze ontstaan.

Citizens-Multi-National

Dit valt op verschillende manieren uit te leggen:
1. Een Burger Multinational van, voor en door alle Burgers. Zij vormen een economische eenheid.
2. Geeft menselijke diversiteit en economische gelijkwaardigheid aan: Ieder mens en iedere gemeenschap, waar ook ter wereld, is welkom binnen de CMN.

CMN Logo

Dit logo is ruim 30 jaar geleden door een toen 18 jarige jongen ontwikkeld. Deze 18-jarige Amerikaan begreep heel goed waar de CMN over gaat. Het logo vertelt precies waar het op aankomt.

De Aarde wordt omvat door de C van Citizens (= Burgers). Dit drukt uit dat de Burgers, de bewoners van de Aarde, verantwoordelijk zijn voor zichzelf, voor elkaar en voor de Aarde. De MN, MultiNational, staat voor menselijke diversiteit en economische  gelijkwaardigheid. De achtergrond heeft een goudbruine aardekleur. Het geheel staat in een gesloten vierkant, wat staat voor de boekhoudkundige CMN registratie, die uitsluitend binnen een gesloten circuit kan plaatsvinden.

Macro-economie

Gaat over de bestudering van de werking van de wereld economie van alle Burgers.

Micro-economie

Gaat over de bestudering van de werking en het koopgedrag van individuele huishoudens en entiteiten, zoals bijvoorbeeld: een bedrijf, een stichting.

Boekhouding

Het systematisch registreren van inkomsten, uitgaven en bezit door middel van getallen/cijfers die de waarde van een product of dienst uitdrukken.

Vermogen

Alles dat door arbeid, dus werkzaamheden, wordt gemaakt, zowel producten als diensten. Eigen vermogen opbouwen betekent je bezit vergroten.

Boekhoudkundig kapitaal

De tegenwaarde van vermogen, een product of dienst, heet in boekhoudtermen al meer dan 3.000 jaar boekhoudkundig kapitaal. Dit is een betaalmiddel dat volledig door schuldvrij vermogen is gedekt, waarop CMN copyrights rust. Boekhoudkundig kapitaal is niet verhandelbaar.

Kk

Kosteloos kapitaal. Deze afkorting wordt gebruikt om de boekhoudkundige waarde van vermogen, producten of diensten, aan te geven, bijvoorbeeld: Kk 100,00