click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Hoe de Westerse Economie geheel en al werd ontwricht

Hoe de Westerse Economie geheel en al werd ontwricht

Sinds in de meer dan 100 Westerse Landen & Staten (VS), de op de keerzijde van deze bladzijde in de jaren 60 van de 20ste eeuw afgebeelde Mainframe Computer in gebruik werd genomen, werd 75% van de Westerse Bevolking, dus de gewone Burger, totaal van elke vorm van elektronisch betalingsverkeer buitengesloten, waardoor de totale Westerse Economie GEHEEL EN AL WERD ONTWRICHT.

In de 7de eeuw van onze jaartelling werd in Italië het reeds 3000 jaar bestaande Boekhoudkundige Kapitaal ingevoerd voor het bijhouden van een Boekhouding voor het afwikkelen van GELDLOOS Handelsverkeer. Men begon Kapitaal als Boekhoudkundig Betaalmiddel te gebruiken.

Daardoor ontstond in de loop der eeuwen de onjuiste veronderstelling dat KAPITAAL een ander woord is voor GELD. Met KAPITAAL kan men echter alleen maar Boekhoudkundig Betalen.

Elke Mainframe Computer beschikt, sinds de 1ste Mainframe Computer in 1959 in omloop werd gebracht, over 2 totaal verschillende Operating Systems, waarvan 1 werd gekozen. De 1ste gebruiker van de Mainframe Computer veronderstelde dat KAPITAAL een ander WOORD was voor GELD, waardoor hij het totaal verkeerde Operating System koos waardoor de totale Westerse Economie gedurende 59 jaar geheel en al begon te ontwrichten:

1. NIET het Westerse GELD Systeem werd opgestart,

2. MAAR het Arabische geldloze 3000 jaar oude veilige KAPITAAL Systeem.

Tegelijkertijd werd door alle Westerse Overheden onterecht verondersteld, dat het aan Burgers, de 75% van de bevolking, verplicht stellen een Bankrekening te openen, voldoende was om aan het Betalingsverkeer deel te kunnen nemen. Echter voor deelname aan het elektronische betalingsverkeer dient een BETAALMIDDEL in omloop te worden gebracht.

Echter door geen enkele Westerse Bank werd een BETAALMIDDEL in omloop gebracht.

Daardoor was geen Westerse Burger in staat om aan het Betalingsverkeer deel te nemen.

De 1ste gebruiker bepaalde door zijn beslissing welk BETAALMIDDEL door de Banken in omloop diende te worden gebracht. Tot op de dag van vandaag werd geen enkel BETAALMIDDEL in omloop gebracht. 75% van de Westerse Bevolking werd nimmer op het Betalingsverkeer aangesloten.

Door de beslissing van de 1ste gebruiker van een Mainframe Computer om op de Kapitaal knop te drukken, in de veronderstelling dat Kapitaal een ander woord was voor GELD, werd automatisch het Arabische Operating System ingeschakeld, waardoor het bedrag, dat op het toetsenbord wordt aangeslagen automatisch onmiddellijk wordt bijgeteld bij het bedrag dat door de Bedienende Bankier werd geladen om in staat te zijn de kopers te financieren die een huis of wat dan ook hadden gekocht. De bedienende Bankier, was zich in het geheel niet bewust van het feit dat hij het verkeerde Arabische KAPITAAL programma had geladen en dat het aangeslagen bedrag reeds onmiddellijk was bijgeboekt, in plaats van afgeschreven, voor het financieren van wat dan ook. Dientengevolge werd het op het beeldscherm verschijnende, op het toetsenbord ingegeven bedrag, naar de leveran-cier doorgezonden, of naar de notaris, die de financieringsovereenkomst diende te maken. Er werd dus door de Bankier voor de financiering VALSGELD in omloop gebracht.

Aan het einde van de dag verwachte de bankier het bedrag te zien, dat hij vooraf had ingegeven om de financieringen uit te betalen. Het was echter merkwaardiger wijze enorm verhoogd. Hij zocht naar alle mogelijke redenen voor dat verhogen. De reden voor het verhogen werd gedurende 30 jaar nimmer ontdekt. Door de Bankier werd aangenomen, dat er automatisch voor zijn werkgever WINST was ontstaan. Door de directie van de BANK werd de Bankier met een stevige BONUS beloond.

Omdat er geen verklaring was voor het ontstaan van MILJARDEN aan WINST, werd de WINST wettelijk GELDIG verklaard en tot op de dag van vandaag voortgezet. Op 22 juli 2017 werd door Hank Monrobey ontdekt dat door de ingebruikname van de Verkeerde Programmatuur, de miljarden aan (totaal niet bestaande) WINST, totaal valselijk aan het Bankwezen & de Overheden wordt uitgekeerd.

De Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V. werd opgericht om de economisch afgemaakte Burgers in staat te stellen om economisch te (over)leven. Kapitaal kan boekhoudkundig worden gebruikt om Vermogen te scheppen en kan iedere Burger volledig kosteloos financieren en een totaal nieuw bestaan verschaffen. Belastingen werden geheel en al overbodig.

Iedere Westerse Burger is door kosteloze aansluiting op de CMN in staat om totaal schuldeloos te blijven voortbestaan dankzij het door de 1ste Mainframe gebruiker ONJUIST kiezen van KAPITAAL als BETAALMIDDEL.

 

 

Klik op onderstaand beeld voor een scherpe weergave!