click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Uw boekhouding

Uw boekhouding

Commerciële boekhouding

In uw boekhouding boekt u Kk gescheiden van €, dit kunt u eenvoudig binnen uw bestaande boekhouding realiseren.

De Kk en de € zijn gelijk in waarde, toch is het noodzakelijk om binnen uw bestaande boekhouding aparte grootboekrekeningen te gebruiken. De nieuwe rekeningen bieden u niet alleen de nodige inzichtelijkheid, zij helpen u vooral bij het omzetten van de commerciële boekhouding naar de fiscale boekhouding.

Alle Kk-transacties boekt u zoals u gewend bent, maar op nieuw aangemaakte Kk-grootboeken. Hierop zijn drie uitzonderingen:

  1. Kk-transacties boekt u zonder BTW
  2. Vermogen, dat u via CMN liquide heeft gemaakt, registreert CMN op uw Bedrijfsrekening en u doet hetzelfde in uw boekhouding
  3. Herwaarderingen van liquide gemaakt vermogen (indien van toepassing) verlopen via uw CMN-bedrijfsrekening

U hoeft op boekhoudkundig gebied niets te doen om de ontwrichtende werking van het bancaire krediet’geld’ tegen te gaan. Het is de CMN die de transitie van ontwrichting naar stabilisatie en groei verzorgt, niet alleen voor u, ook voor de banken en de overheid. U kunt hier als ondernemer of maatschappelijke organisatie in praktische zin aan bijdragen door Kk te creëren, zoveel mogelijk met Kk te werken en uw vermogen via CMN liquide te maken.

Inrichting van uw boekhouding

Om Kk in uw boekhouding op te nemen hoeft u slechts twee dingen te doen:

  1. U breidt uw liquide activa uit met de ‘CMN-bedrijfsrekening’
  2. U opent Kk-grootboekrekeningen als tegenrekeningen voor uw Kk-transacties

Voorbeeld

Als CMN-partner laat u uw computer repareren bij een andere CMN-partner en betaalt hiervoor 150 Kk. 

U boekt deze reparatie normalerwijze in uw grootboek ‘Onderhoud Inventaris (€)’ ten laste van uw bankrekening. Nu doet u hetzelfde, BTW-vrij , in de nieuw aangemaakte grootboekrekening ‘Onderhoud Inventaris (Kk)’, ten laste van de CMN-bedrijfsrekening.

BTW

Binnen de volledige beslotenheid van het CMN-kapitaalcircuit is er geen aanleiding om BTW te berekenen over interne transacties. In de voorbeeldfactuur ziet u hoe u interne transacties BTW-vrij kunt verantwoorden.

Fiscale boekhouding

U kunt nu eenvoudig uw commerciële Kk-grootboeken omzetten naar de fiscale boekhouding door alle saldi te neutraliseren.

Binnen de beslotenheid van het CMN-kapitaalcircuit worden alle intene transacties geconsolideerd. Dit betekent dat uw:

  • Kk-transacties BTW-vrij zijn
  • Kk-omzet onbelast is
  • Kk-kosten niet fiscaal aftrekbaar zijn
  • Kk-vermogen niet onder de vermogensrendementsheffing valt