click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Partners/Bedrijven

Partners/Bedrijven

Bij uw Partnerschap hoort een persoonlijke Partnerrekening waarop de waarden van uw CMN-bezit en alle transacties in Kk (boekhoudkundig kapitaal) worden bijgehouden. Er zijn diverse soorten kapitaalrekeningen, waarvan wij hieronder de vier belangrijkste laten zien. Alle kapitaalrekeningen zijn rentevrij en u kunt niet ‘rood’ staan. Binnen CMN wordt u in voldoende mate in staat gesteld om uw eigen kapitaal te creëren en te verdienen. Voor uw Partnerschap en voor het gebruik van de kapitaalrekeningen worden geen kosten in rekening gebracht.

1. Partnerrekening*
 • Bij inschrijving wordt automatisch een persoonlijke Partnerrekening voor u geopend.
 • U kunt hierop direct kapitaalbedragen ontvangen.
 • Om betalingen uit te voeren activeert u eerst uw Parnerrekening als volgt:
  1. U verklaart de samenwerkingsovereenkomst digitaal voor akkoord
  2. U identificeert zich met de eerste bankoverboeking ten laste van een bankrekening die op uw naam staat
2. Bedrijfsrekening* voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden
 • Bij inschrijving wordt automatisch een rekening voor uw organisatie geopend.
 • U kunt hierop direct kapitaalbedragen ontvangen.
 • Naast de betaalmodule, beschikt deze rekening standaard over de incassomodule en kunt u er desgewenst de webshop module aan koppelen.
 • Om betalingen/incasso’s uit te voeren activeert u eerst uw Bedrijfsrekeningrekening als volgt:
  1. U verklaart de samenwerkingsovereenkomst digitaal voor akkoord
  2. U stuurt de gevraagde stukken naar ons postadres
  3. De Partnerrekening van de aanvrager van de Bedrijfsrekening is geactiveerd
3. Intercapital Account
 • U kunt een Intercapital Account openen door € 1.000 of meer toe te voegen aan uw eigen kapitaalbezit.
 • Bij uw eerste Intercapital storting geeft u aan dat het bedrag t.g.v. uw Intercapital Account moet worden geregistreerd.
 • U ontvangt van ons een bevestiging, het rekeningnummer en de codes.
 • Het saldo op uw Intercapital Account kunt u te allen tijde terug laten boeken naar uw IBAN.
 • Op de 15de dag van elke maand wordt 1% van het Intercapital saldo omgezet in hoogwaardig gedekt kapitaal en van uw Intercapital Account overgeboekt naar uw Partnerrekening.
4. Projectrekening*
 • Als een project is goedgekeurd, wordt een projectrekening geopend.
 • Via deze projectrekening verloopt de financiering van uw project.
Laat zien dat u een kapitaalrekening heeft

Wij adviseren bedrijven en organisaties om te laten zien dat u CMN-partner bent. Dat kan op uw website en bijvoorbeeld door het vermelden van uw CMN-Bedrijfsrekening op uw factuur.

* Het kapitaal op de Partnerrekeningen, de Bedrijfsrekeningen, de Projectrekeningen en de Quarantainerekening bestaat voor 100% uit CMN-kapitaal, dat door u zelf intern is gecreëerd, verdiend of omgezet. Om die reden kunnen geen bedragen van deze rekeningen worden overgeboekt naar een bankrekening. Daarvoor kunt u de Intercapital Account gebruiken.