click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Samenleving

Samenleving

Van een IK-maatschappij naar een WIJ-samenleving

Dit is een grote wens van het CMN-management, een wens die vraagt om een cultuuromslag. Een cultuuromslag echter, ontstaat niet met een ‘plan van aanpak’, cultuurveranderingen ontstaan intrinsiek, vanuit de mensen zelf en hun interactie in een gemeenschap.

Als cultuur iets is dat intrinsiek vanuit een gemeenschap groeit, hoe leggen wij dan in woorden uit wat onze wens is? Daarom geven wij u ter overdenking een citaat van één van onze partners mee. De betreffende CMN-partner heeft jarenlang in het buitenland gewoond en zei, na enige tijd weer in Nederland te hebben verbleven:

het valt mij op dat er in Nederland in toenemende mate een ‘ik-cultuur’  heerst,

het eigen belang staat voorop

er is een grote mate van wantrouwen ten opzichte van elkaar en welzijn wordt uitgedrukt in termen van vermogen. Terwijl, in de landen waar ik verbleef het uitgangspunt is:

als het goed gaat met jou, dan gaat het ook goed met mij

Daar staat de zorg voor elkaar voorop en ontstaat er moeiteloos een bepaalde mate van écht welzijn die niet is uit te drukken in geld of vermogen.