click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Belastingen algemeen

Belastingen algemeen

Belastingdruk

Diverse uitgaven worden via de belastingdienst op u verhaald. Uitgaven voor infrastructuur, monumenten, defensie, landbouwsubsidies, toeslagen, uitkeringen, het koningshuis, staatsleningen, belastingvoordelen voor multinationals, rijksregelingen voor ambtenaren, tegenvallende beleggingen, uitgaven om te voorkomen dat banken failliet gaan etc.

Wij betalen belasting omdat het gezamenlijk dragen van bepaalde kosten sociaal is, maar voornamelijk omdat het financieringssysteem en de politieke aanpak enorme tekorten veroorzaakt.

De regering maakt ook kosten voor activiteiten waar u het mogelijk niet mee eens bent, of waarvan u zich afvraagt of het gezamenlijk dragen van deze kosten sociaal wenselijk is. Toch wordt u, via de belastingdienst, gedwongen om ook aan de laatstgenoemde kosten mee te betalen.

Staatsschuld

De vraag die politici en burgers zich stellen is: “hoe kunnen wij van onze staatsschuld afkomen, of op z’n minst de staatsschuld niet laten oplopen?” Antwoord: “dit kan niet!” Als u het hoofdstuk ‘Onderzoek’ op onze website leest, vindt u daarin het antwoord op de vraag waarom dit onmogelijk is. Het volstaat echter om naar de praktijk te kijken. U zult dan erkennen dat niet één politieke lichting in staat is gebleken om de staatsschuld te verminderen, ondanks de verkiezingsbeloftes en de enorme bezuinigingsoperaties! Laat u dit gegeven even goed tot u doordringen voordat u verder leest.

CMN is niet bereid om het land (de mensen) met nog meer schulden op te zadelen,

noch hen voor de kosten daarvan op te laten draaien.

CMN-partners zijn de burgers en zelfstandige ondernemers

die hard werken aan de  economische wederopbouw van Nederland.

Economische wederopbouw

Als u zich aansluit bij CMN betekent dit dat u automatisch meewerkt aan de economische wederopbouw van Nederland, zonder dat u hiervoor een schuld hoeft aan te gaan. Inzet van kennis,  vaardigheden en relaties is de enige voorwaarde.

Particulieren, zelfstandige ondernemers en de overheid kunnen participeren.

U leest het goed: ook de overheid wordt in staat gesteld om via CMN, zonder verhoging van de staatsschuld en de belastingdruk, alle noodzakelijke uitgaven te financieren, zonder enige terugbetalingsverplichting.

Belastingdienst en economische CMN-activiteiten

Er is dan ook geen enkele reden voor de overheid om u te belasten voor uw economische CMN-activiteiten. Hier staat o.a. ook tegenover, dat tevens uw behoefte (indien van toepassing) aan uitkeringen en toeslagen gaat verdwijnen. CMN voorziet u van voldoende basisinkomen.

Bovendien worden de positieve, opbouwende CMN-activiteiten gewaardeerd in boekhoudkundig kapitaal, hetgeen nooit kan en mag leiden tot een belasting in de vorm van geld.