click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Privacy statement

Privacy statement

Privacy Statement Citizens-Multi-National

Citizens-Multi-National (CMN) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en hanteert daarom een privacybeleid dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Registratie van persoonsgegevens

Deze website biedt u de mogelijkheid om elektronisch te communiceren met CMN. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een door CMN gevoerde registratie van persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar het webformulier betrekking op heeft.

Bij persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, BSN en  telefoonnummer. Deze gegevens verkrijgen wij van u, als u een (web)formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

Als u persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de WBP verplicht om hen hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

CMN verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van haar relatie met u als partner en ten behoeve van de boekhouding van CMN en al haar partners.

In het bijzonder:

  • Als u partner wordt, vragen wij van u persoonsgegevens om met u een samenwerkingsovereenkomst aan te kunnen gaan en deze uit te kunnen voeren;
  • Als u een betaling uitvoert verwerken wij uw persoonsgegevens, ten behoeve van het administreren van uw kapitaalrekening en die van de overige CMN-partners, bijvoorbeeld uw naam en uw rekeningnummer;
  • Om onze relatie met u zo goed mogelijk te onderhouden, verwerken wij uw persoonsgegevens, ten behoeve van telefonisch of schriftelijk contact, bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Uitsluiting:

  • Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor productontwikkeling en marketingactiviteiten.
Registratie van overige gegevens

U kunt alle functies van deze website gebruiken zonder dat uw persoonlijk gegevens worden vastgelegd, u bezoekt de website dus anoniem.

Alleen in die gevallen waarin u expliciet wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de door u verstrekte gegevens plaats.

Daarnaast vindt anonieme vastlegging plaats van bezoek- en verkeersgegevens, zoals type verbinding, browser, besturingsprogramma, zoektermen en bezochte pagina’s. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en geanalyseerd om de inhoud van de website optimaal te kunnen afstemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Gebruik van cookies

CMN maakt slechts gebruik van cookies ten behoeve van haar statistiekensysteem, dat de eerder genoemde verkeersgegevens vastlegt.

Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Gebruik van cookies door derden

Deze website bevat links naar websites van derden. CMN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door derden.

Wijziging

CMN behoudt zich het recht om het privacybeleid voor deze website te wijzigen.

Meer informatie over de WBP leest u op de website van de Rijksoverheid.