click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Projectadministratie

Projectadministratie

Heeft u een goedgekeurd project ingediend?

Dan bent u projecteigenaar en dient u, of een door u aangestelde projectmanager, een projectadministratie bij te houden om te controleren of ingediende facturen overeenkomen met de gemaakte afspraken (offertes).

Fasegewijs stelt het CMN management kapitaal vrij ten behoeve van de voortgang van uw project.

Elke CMN-partner die aan uw project een bijdrage levert, kan zelf het bedrag van zijn factuur incasseren ten laste van uw projectrekening.

Het is uw verantwoordelijkheid om de uitgaven te controleren en logisch te registreren, zodat u snel vragen kunt beantwoorden als wij uw projectadministratie willen inzien.

Levert u producten en/of diensten aan een project?

Adressering van uw facturen

CMN Liquid Capital Circuit Carrier NL

Postbus 245

3890 AE Zeewolde

Onder vermelding van: Project [nummer] en [naam]

U kunt uw factuur via e-mail insturen naar de projecteigenaar of de projectmanager, volgens afspraak. Een origineel naar de Postbus is niet nodig.

 
Uw factuur incasseren
  • U logt in op www.cmn-lcc-international.com
  • U kiest voor [boekingen bekijken] en vervolgens voor [nieuwe incasso]
  • In de omschrijving vult u minimaal het factuurnummer in
  • Het rekeningnummer dat u kunt belasten ontvangt u van de projecteigenaar of de projectmanager
Interne leveringen en BTW
  • Levert u uw goederen of diensten aan CMN-partners, dan factureert u binnen de Multinational exclusief BTW en u geeft op de factuur expliciet aan dat het een interne levering betreft

Voorbeeld factuur interne leveringen