click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Stappenplan voor projecten

Stappenplan voor projecten

Van idee tot uitvoering: het Stappenplan voor projecten

​​1.  Projectbasis
 • Een project is gebaseerd op particulier of zakelijk vastgoed: nieuwbouw, renovatie of landbouwgrond
 • Een project wordt volledig door CMN gefinancierd en na oplevering in eigendom overgedragen aan de projecteigenaar, zonder enige terugbetalingsverplichting
2. Complete projecten en kleinere projecten
 • Complete nieuwbouw- of renovatieprojecten worden als zelfstandig project behandeld
 • Kleinere projecten, waarbij delen van vastgoed worden onderhouden, uitgebreid of vervangen, worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere, soortgelijke projecten in uw regio. Bij het aanmelden van een kleiner project, kunt u de start van uw project bespoedigen door bijvoorbeeld een groep te vormen met lokale bewoners die een soortgelijke behoefte hebben
3. Particulier en zakelijk
 • Voor een nieuwe particuliere woning, neemt u de bouw van het pand plus een inboedel ter waarde van maximaal Kk* 35.000 in uw projectplan op
 • Voor een nieuw bedrijfspand neemt u de bouw van het pand, de volledige inventaris en de ijzeren voorraad in uw projectplan op
 • In elk projectplan betrekt u minimaal vijf lokale detailhandelsbedrijven, waarvan één levensmiddelenbedrijf
4. Aanmelden
 • Meld uw project aan via de website. U beschrijft daarbij, in een paar steekwoorden, de behoefte van uzelf, uw bedrijf, buurt, gemeente/provincie, vereniging etc.
 • Per omgaande e-mail ontvang u een vragenlijst, deze kunt u gebruiken om een concept projectplan uit te werken
5. Concept projectplan
 • Stuur uw concept projectplan in ter beoordeling
6. Beoordeling projectplan

Uw concept projectplan wordt beoordeeld en ingedeeld in één van de volgende drie categorieën:

 • Goedgekeurd project (zie 6a)
 • Goedgekeurd deelproject (zie 6b)
 • Afgekeurd project (zie 6c)
6a. Goedgekeurd project

Na goedkeuring van uw projectplan:

 • Stuurt u de ontvangen projectovereenkomst op
 • Werkt u het projectplan op detailniveau uit, rekening houdend met eventuele aanwijzingen van CMN
 • Betaalt u maandelijks een ontwikkelingsbijdrage voor de administratieve begeleiding en de ondersteunende diensten die CMN ter beschikking stelt
 • De maandelijkse bijdrage wordt vergoed op uw kapitaalrekening en geldt tot het moment dat het project is opgeleverd: het zijn dus geen kosten!
 • De gemiddelde maandelijkse bijdrage komt uit op € 100, afhankelijk van de complexiteit van het project en de intensiteit van de begeleiding
 • De hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt vooraf met u besproken
 • Ontvangt u Kk* 5.000 op uw kapitaalrekening als vergoeding voor de tijd die u aan uw projectplan heeft besteed
6b. Goedgekeurd deelproject

Een goedgekeurd deelproject is een project dat in omvang te klein is om door CMN begeleid te worden. Na goedkeuring van een deelproject heeft u nog geen recht op de Kk* 5.000 projectvergoeding, noch bent u verplicht de maandelijkse bijdrage te betalen. Beide vergoedingen worden geactiveerd op het moment dat uw project daadwerkelijk tot uitvoer kan komen.

Er zijn drie mogelijkheden om uw deelproject alsnog te realiseren. Hierover wordt u persoonlijk geïnformeerd.

6c. Afgekeurd project

U wordt persoonlijk geïnformeerd over de reden.

Het kan gaan om een definitieve afkeuring, of u ontvangt van ons aanwijzingen die kunnen helpen te komen tot een goedgekeurd (deel)project.

7. Uitgewerkt projectplan (vervolg op 6a)
 • Stuur uw uitgewerkte projectplan z.s.m. in ter beoordeling
8. Startkapitaal en controle
 • Na goedkeuring van uw nader uitgewerkte projectplan stelt CMN het startkapitaal voor uw project ter beschikking
 • De voortgang van uw project en de projectadministratie zullen steekproefgewijs gecontroleerd worden
9. Start projecttraject
 • In een serie van tweewekelijkse bijeenkomsten stellen u en de projectparticipanten het bouw- en toeleveringsteam samen. Hierbij worden met name lokale bouw- en detailhandelsondernemingen uitgenodigd
 • Bij iedere bijeenkomst zal iemand van het CMN management aanwezig zijn, om de werkwijze toe te lichten, kennis over te dragen etc.
 • De datum en lokatie voor de eerste ontbijtbijeenkomst worden in overleg met het CMN management bepaald en kan in sommige gevallen al plaatsvinden voordat álle details van uw project op papier staan
 • Tijd- en reiskosten die voor de ontbijtbijeenkomsten worden gemaakt, worden in CMN-kapitaal vergoed
10. Start bouw
 • Als uw projectteam compleet is, wordt door elke deelnemer een projectparticipatie-overeenkomst getekend en kan uw project gerealiseerd worden
 * Kk is de aanduiding voor CMN-kapitaal, 1 Kk is gelijk aan 1 €