click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Inboedelverklaring

Inboedelverklaring

Alvorens u de inboedelcalculator invult, vraagt u hier de inboedelverklaring aan. Hierin kunt u later de waarde overnemen die u met behulp van onderstaande inboedelcalculator uitrekent.

Invulinstructies inboedelcalculator:

  1. per onderdeel beschrijft u de belangrijkste zaken
  2. u vult de reële waarde* in, zonder cijfers achter de komma
  3. als een onderdeel niet van toepassing is slaat u deze over
  4. u rekent uw eigendommen en die van inwonende kinderen tot 18 jaar mee, indien u inboedel in huis heeft van anderen, dan kunnen zij zelf een aanvraag indienen

Tot uw inboedel behoren alle roerende goederen in en om uw huis. Al hetgeen aard- en nagelvast is gemonteerd, bijvoorbeeld een inbouwkeuken, behoort tot het vastgoed en neemt u niet mee in deze berekening.

*Bij het bepalen van de reële gebruikswaarde kunt u uitgaan van het gemiddelde tussen de aankoopwaarde en nul, dus de helft van de aankoopwaarde, tenzij u denkt dat het reëel is om de waarde hoger of lager in te schatten afhankelijk van de conditie van het voorwerp. Hierbij volgen wij niet de typische geldgedachte waarbij een voorwerp boekhoudkundig helemaal afgeschreven kan zijn, terwijl het vaak nog jaren uitstekend functioneert en dus waarde heeft.

Met het verzenden verklaart u deze inboedelopgave naar waarheid te hebben ingevuld.

U ontvangt per omgaande e-mail uw ingevulde lijst, deze kunt u thuis bewaren bij de kopie van uw inboedelverklaring. Een tweede kopie wordt bewaard door CMN Accounting.