Beschrijving direct inzetbare kennis, ervaring, talenten en interesses

Wie gaat u voorzien van de producten die u produceert of de diensten die u verleent?

Wie zijn uw leveranciers van grondstoffen en producten?

Indien de ontvangers van uw producten of diensten en uw leverancier(s) nog geen CMN-Partners zijn, dan is het belangrijk dat deze zich eerst kosteloos aansluiten en hun menswaarde ontvangen om vervolgens zelf ook vermogen op te kunnen bouwen.